Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
20.05.2020 | Af: Kanal Frederikshavn

Vandplaner på vej for Sæby Å / Mariendal Mølle

Frederikshavn Kommune skal ifølge den statslige vandområdeplan udarbejde vandplaner, der kan forbedre vandmiljøet. Der skal blandt andet skabes fri faunapassage ved Sæby Vandmølle og Mariendal Mølle.

 

Statslige vandområdeplaner sikrer en samlet planlægning for at forbedre kommunernes vandmiljø i både søer, vandløb, kystvand og grundvand i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv.

Teknisk Udvalg har løbende behandlet vandplanssagerne i forhold til de to stemmeværker. Senest har udvalget bevilliget penge til en opdatering af et forslag til vandplanprojektet ved Mariendal Mølle, og efter sommerferien forventer udvalget at forholde sig til det videre forløb for vandplansprojektet for Sæby Å.

Ved Mariendal Mølle blev der i 2014 udarbejdet et projektforslag til vandplansprojektet, men efterfølgende har massive regnmængder i efteråret 2014 ændret markant på åens profil.

- Senest har Teknisk Udvalg på vores møde her i maj bevilget penge til, at kommunen kan få udarbejdet et opdateret forslag til vandplansprojektet med beregninger af de konsekvenser, som projektet vil få på de omkringliggende arealer. Derefter skal der søges om statslig finansiering til at gennemføre projektet, fortæller Karsten Thomsen, formand for Teknisk Udvalg.

Status for Sæby Vandmølle er, at der p.t. udarbejdes et teknisk notat, hvor de tekniske rådgivere belyser, hvordan man kan gribe et forprojekt an til Sæby Å, hvor såvel bredejernes interesser, vandmiljøet og kulturmiljøet omkring vandmøllen sikres bedst muligt. En ekstern uvildig ekspert skal således hjælpe med at kvalificere et forprojekt, og det forventes, at Teknisk Udvalg efter sommerferien kan tage stilling til det videre forløb for vandplansprojektet for Sæby Å.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close