Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
13.08.2022 | Af: DEBAT-INDLÆG

Venstre: Kulturudvalg med dårlig kultur

Byrådsmedlem Lone Haugaard (V) har skrevet dette indlæg: Den budgetaftale, som S og C aftalte med hinanden inden sommerferien, stod ikke til diskussion på Kultur- og Fritidsudvalgets møde torsdag. Budgettet blev altså fastlagt, uden at det har været muligt for de mange foreninger og institutioner, som hører under udvalget, at kommentere, tilføre fakta eller på anden måde klæde udvalget på til at træffe de bedste beslutninger.

 

Fremgangsmåden er et brud på den sædvanlige måde at lægge budgetter på, og det ville Venstres, Lone Haugaard, ikke være med til og stemte blandt andet af denne grund imod det oplæg, som var til afstemning inden sommerferien.

Derudover ønskede Venstre, at der skulle arbejdes med besparelser på kørselsbudgettet. Specifikt ønskede Lone Haugaard, at der skulle ses på besparelser på bybusserne i Frederikshavn og Skagen, som ofte kører tomme eller med få passagerer. Dette blev ikke imødekommet af udvalget. Der er derfor end ikke blevet kigget på eventuelle sparemuligheder på kørselsbudgettet.

Derimod blev det fastholdt at spare hele 300.000 kr. på Musikskolen, som blandt andet sikrer, at børnene i kommunen får tilbudt musikundervisning inden for et udvalg af instrumenter, som loven foreskriver. Musikskolen har i sit høringssvar redegjort for, at det kan have den konsekvens, at Musikskolen må reducere i udbuddet af instrumenter måske på kant med lovgrundlaget. Helt sikkert er det, at det får negative konsekvenser for vores børns vilkår.

Der er også sparet 507.000 kr. på de selvejende hallers budget, hvilket sker samtidig med, at bliver lavet en ny betalingsstruktur, som er i høring og påvirker dermed beløbene i det grundlag, som hallerne og idrætscentre skal forholde sig til og som vil påvirke mulighederne for aktivitet i kommunens haller.

Da S og C lavede budgetaftalen i juni, havde udvalget været på tur i kommunen for at besøge fritidsklubber og institutioner, mens den viden, som udvalget har fået på de to efterfølgende ture till kulturinstitutioner, ikke har fundet vej til budgettet.

Derimod har Peter Laigaard (C) fundet anledning til at kalde Kunstmuseet for et "galleri, der sælger amatørkunst", ligesom han sætter spørgsmålstegn ved Venstres seriøsitet og kalder Venstre et protestparti.

Det taler for sig selv, hvem der har en seriøs tone i dette forløb, og hvis man bliver et protestparti af at insistere på, at de sædvanlige demokratiske processer iagttages, så de, der rammes af de politiske beslutninger, får mulighed for at komme til orde forud for en beslutning, så er Venstre et protestparti!

Når både Peter Laigaard (C) og Kurt Kirkedal (S) har travlt med at redegøre for synet på Venstre fremfor at egen politik og kalder blandt andet Venstres arbejde groft uansvarligt, og at det er "fugle på taget". I virkeligheden har det nok mere noget at gøre med viljen til at lytte og at turde blive klogere.

Det siger for eksempel sig selv, at der er mange penge at hente på transportområdet, når en busrute koster cirka 1 million kroner og der alene i Frederikshavn by er 10 ruter, der er delvist bybusser, hvortil kommer bybussen i Skagen. Men mulighederne for at spare penge er som sagt ikke undersøgt, idet Venstres forslag om at undersøge sparemuligheder blev nedstemt. På samme måde blev Venstre også i Social- og Sundhedsudvalget og i Teknisk Udvalg nedstemt på alternative sparemuligheder.

Venstre tager gerne ansvar, hvis vi inddrages og bliver hørt. Men når man f.eks. slagter et kunstmuseum på baggrund af urigtige oplysninger om aktiviteterne og ikke efterfølgende vil lytte, må C og S tage det egen kappe.

For Venstre er det god kultur at respektere og høre på andre - især dem, der ikke taler efter munden.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

Kommentarer

 

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close