Gå til hoved-indhold
16. maj 2024 - kl. 18.05

Advokatundersøgelse af Frederikshavn Havn bliver dyrere end først antaget

  • 1 af 1
Af: Michael Frederiksen

Advokatundersøgelsen af forløbet omkring Frederikshavn Havn bliver op til en million kroner dyrere end planlagt. Det fremgår af dagsordenen til næste uges møde i Økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune.

Byrådet afsatte 24. april 1,5 millioner kroner til advokatundersøgelsen.

Et flertal af gruppeformændene anbefaler nu, at advokatundersøgelsen skal udføres af advokatfirmaet Bech-Bruun, og at der afsættes 2,0-2,5 millioner kroner. Kommissoriet skal desuden godkendes af Økonomiudvalget.

Advokatfirmaet Bech-Bruun har fremsendt et kommissorium for advokatundersøgelsen. Her fremgår det, at kommissoriet skal klarlægge, om der i forløbet fra beslutningen om at omdanne Frederikshavn Havn A/S til kommunal selvstyrehavn frem til kommunens overtagelse af havnen er udvist ansvarspådragende adfærd, der har ført til eller været medvirkende til de konstaterede økonomiske problemer.

Undersøgelsen skal tillige klarlægge, hvilken information der fra Frederikshavn Havn er tilgået Frederikshavn Kommune, og hvorledes denne information, i givet fald, er blevet behandlet i kommunen.

Der skal som led i undersøgelsen - og på baggrund af en gennemgang af forløbet - foretages en vurdering af, om – og i givet fald i hvilket omfang – Frederikshavn Havn eller Frederikshavn Kommune kan gøre et ansættelsesretligt og/eller erstatningsretligt ansvar gældende.

Det er et ønske, at advokatundersøgelsen gennemføres inden årets udgang. Bech-Bruun har estimereret, at en undersøgelse som den beskrevne, vil kunne gennemføres for et honorar på 2,0-2,5 millioner kroner.

Allerede på byrådsmødet 24. april gav byrådsmedlem Jens Borup (V) udtryk for, at de planlagte 1,5 millioner kroner på ingen måde var nok til at lave en brugbag advokatundersøgelse. 

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...