Gå til hoved-indhold
17. september 2023 - kl. 12.09

HotSpot 9900 til Frederikshavn Byråd: Hvorfor svigter I os?

  • 1 af 1
Af  Helle V. M. Pedersen

Formand Helle V. M. Pedersen har på vegne af bestyrelsen i HotSpot 9900 (Frederikshavn/Strandby/Ravnshøj) skrevet dette indlæg: Som alle har kunnet følge med i, har Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune indstillet klubberne til en besparelse på (foreløbig) 1,5 mio. i Budget 2024. Det kommunale budget for 2024 skal samlet førstebehandles i Frederikshavn Byråd på onsdag 20. september kl. 19.00.

Dette forslag til nye besparelser på vores område sker samtidig med, at børn og unge mistrives mere end nogensinde!

Flere og flere er ensomme, lider af angst, har symptomer på stress, og ligeledes har mange skolevægring. Denne problematik så vi bl.a. udvikle sig og vokse voldsomt under Covid-19 epidemien, hvor det fysiske fællesskab var frarøvet børn og unge mennesker i længere perioder.

Sådanne problematikker skal efter vores bedste overbevisning bekæmpes med FÆLLESSKABELSE og ikke besparelser. Vi ser nu et Byråd gå den modsatte vej, og børn og unge skal endnu engang betale prisen!

Fællesskabelse er lige præcis det, klubberne tilbyder børnene og de unge gennem fysisk samvær og udviklende aktiviteter – SJOV FOR ALVOR. Klubberne er nemlig forpligtede på at arbejde med den demokratiske dannelse i et fælles skabende miljø. Det betyder i praksis, at børnene får lov at lege med de demokratiske processer i et trygt miljø, hvor medbestemmelse af deres fritidsliv er lovbestemt.

Med de bebudede besparelser vil kvaliteten af de i forvejen pressede fritidstilbud falde. Besparelserne vil bl.a. betyde:

  •  Et mindre nuanceret udvalg af aktiviteter
  •  Færre voksne at spejle sig i. (Rollemodeller)
  •  Færre øjne til at se det enkelte barn/ung
  •  Evt. reduktion i åbningstid!

Vi har ydermere en stor bekymring for en stigning af forældrebetalingen i SFO, der også er i spil fra 2024. Hvis prisen på SFO'en stiger med 20 procent forudser vi, at rigtig mange børn vil blive meldt ud og aldrig vender tilbage til et fritidstilbud. Konsekvenserne af dette vil kunne medføre endnu større ensomhed og mistrivsel blandt børn og unge.

Der er sagt rigtig mange kloge ord om den værdi klub og fritidstilbud har for børn og unge, men vi vil her gerne citere Lea Ringskou, lektor på VUC i Viborg og forsker i fritidspædagogik:

"Fritidspædagogikken kan tilbyde en mulig arena for præstationsfrigørende rum. Det tror jeg, der er enormt meget behov for. Det betyder ikke, at de unge overhovedet ikke præsterer i klubber og SFO'er, men de præsterer på nogle helt andre måder end dem, hvor de hele tiden bliver målt og vejet og fundet for tunge eller for lette."

Det er absolut nødvendigt og det eneste rigtige, at vi NU sætter vore børn og unges trivsel i fokus, da de er vores fælles fremtid! Derfor kæmper vi for, at alle børn og unge kan beholde et kvalitativt klub- og fritidstilbud. Det fortjener de!

Det gør vi opmærksom på med dette indlæg, men også ved fysisk fremmøde på Rådhuspladsen på onsdag 20. september kl. 18.00, hvor vi på demokratisk vis vil give de ansvarlige politikere et ord med på vejen.

Vi håber også at se rigtig mange kollegaer, forældre, bedsteforældre og børn og unge bakke op med  tilstedeværelse. Ja, alle jer, hvis hjerte banker for børn og unges ret til et godt fritidsliv.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...