Gå til hoved-indhold
13. november 2023 - kl. 00.11

Ny genbrugspladsstruktur: Oplysninger og pointer i vores høringssvar er udeladt

  • 1 af 1
Af  René Hylager Carlsen

Distriktsrådsrepræsentant René Hylager Carlsen, Gærum, har skrevet dette indlæg på vegne af otte borger-, grundejer- og sogneforeninger samt 15 distriktsrådsrepræsentanter: Når Frederikshavn Kommunes Plan- og Miljøudvalg holder møde mandag eftermiddag, skal de blandt andet tage stilling til en ny genbrugspladsstruktur. Millionbesparelser på de små pladser skal anvendes til at øge bemandingen på de større pladser.

I oplæg fra forvaltningen foreslås, at de små genbrugspladser i blandt andet Dybvad, Jerup, Haldbjerg-Vangen og Gærum eventuelt kan omdannes fra bemandede genbrugspladser til ubemandede "gren- og haveaffaldspladser".

Som det er i dag har de små genbrugspladser åbent i nogle timer, typisk to dage om ugen.

  • Over 90 procent af driftsudgifterne til de små pladser udgøres af lønomkostninger til bemanding af pladserne med videre
  • Alt personale er ansat i Frederikshavn Forsyning A/S, der fungerer som driftsselskab
  • Frederikshavn Affald A/S lejer personalet ved Frederikshavn Forsyning A/S til en fast timepris
  • Timeprisen for driftsmedarbejdere lød i 2021 på 437,50 kroner, inkl. moms, hvortil kommer tillæg i forbindelse med forskudttid, overarbejde med videre

Ved at omdanne pladserne fra bemandede genbrugspladser til ubemandede "gren- og haveaffaldspladser" er der en besparelse i de årlige driftsudgifter på cirka 1,2 millioner kroner.

Det beløb vil Frederikshavn Affald A/S bruge på at øge bemandingen på de otte større pladser, der samtidig skal udvides og opgraderes for 38,5 millioner kroner. Krav om øget udsortering af affaldet i flere fraktioner kræver ifølge Frederikshavn Affald A/S flere ansatte på de større pladser.

Udover at det er de små genbrugspladser, som skal holde for med en millionbesparelse, kræver Frederikshavn Affald A/S også, at borger- og grundejerforeninger i de små byer skal involveres i selve arbejdet med drift og tilsyn med gren- og haveaffaldspladserne.

Det mener vi naturligvis er fuldstændig uacceptabelt, når den opgave på en nem og smidig måde kan løses af Frederikshavn Affald A/S ved hjælp af ny teknologi i form af installation af kamera med nummerpladescanner.

Den nye genbrugspladsstruktur har været ude i høring, og vi har i den forbindelse - på vegne af borger- grundejer- og sogneforeninger i Dybvad, Jerup, Haldbjerg-Vangen, Gærum, Kvissel, Skærum, Elling og Thorshøj samt distriktstrådsrepræsentanter i Dybvad, Gærum, Jerup, Haldbjerg-Vangen, Skærum-Trøderup, Ålbæk, Kvissel, Åsted, Ravnshøj, Karup, Lyngså, Hulsig, Præstbro, Voerså og Thorshøj - indsendt et høringsforslag, som går ud på at genbrugspladserne i de små byer videreføres som ubemandede "gren- og haveaffaldspladser" med video- og nummerpladescanning.

Vi har samtidig et ønske om, at vi på pladserne fortsat kan aflevere glas og flasker, pap og tekstilaffald.

På baggrund af de indkomne høringssvar har forvaltningen i samarbejde med Frederikshavn Affald A/S udarbejdet et såkaldt høringsnotat, som er tilgået politikerne i Plan- og Miljøudvalget, så de mandag kan træffe beslutning om den nye genbrugspladsstruktur.

Vi kan se, at forvaltningens gengivelse af vores høringssvar i høringsnotatet ikke giver samme mening, som vi har tænkt os med høringssvaret, idet der er oplysninger og pointer i vores høringssvar, som er udeladt i det høringsnotat, som forvaltningen har udarbejdet til politikerne.

I et annoncetillæg "Byer i udvikling" i Nordjyske Stiftstidende 15. oktober udtalte borgmester Birgit Hansen blandt andet: "Fokus på kommunens tre største byer betyder selvfølgelig ikke, at politikerne vender oplandsbyerne ryggen. I Frederikshavn Kommune har vi 26 byer og et distriktsråd, der er med til at skabe forbindelse mellem oplandsbyerne og byrådet".

Vi er spændte på at se, om der i den her sag sættes handling bag disse ord, eller om det blot er et smart reklameslogan i et annoncetillæg.

I distriktsrådet er vi parate til en dialog om den fremtidige genbrugspladsstruktur, men det hjælper ikke så meget, hvis beslutningen allerede er truffet på forhånd.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...