Gå til hoved-indhold
13. november 2023 - kl. 13.11

Permanent scene på Sæby Torv, hvor granitmur skal fjernes

  • 1 af 1
Af: Michael Frederiksen

En permanent scene, beplantning, som erstatter den eksisterende granitmur og et bilfrit torv. Det er tre af ønskerne, når det gælder en ombygning af Sæby Torv.

Igennem flere år har blandt andet Sæby Erhvervsforening, Sæby Handelsstandsforening samt Frederikshavn Kommune drøftet tiltag og muligheder for at binde Sæbys styrker i form af midtby og vand mere og bedre sammen. Man arbejder blandt andet på en styrkelse af aktivitetsniveauet og indretningen af Sæby Torv. I projektet ligger en plan for fornyelse af torvet:

Scene på torvet
Arbejdsgruppen har fundet fondsmidler til etablering af en permanent scene, der opsættes i foråret 2024. Scenen placeres, hvor der sædvanligvis opstilles en mobil scene. Den vil dække for torvets nuværende juletræsfod, og derfor anbefales det, at der afsættes 20.000 kroner til at opføre en juletræsfod et andet sted på torvet.

Beplantning og ophold
Arbejdsgruppen vil skabe et mere levende torv året rundt. Der ønskes beplantning og siddemuligheder langs Grønnegade, der skal erstatte den eksisterende granitmur. Økonomien er endnu ikke helt på plads og skal findes ved lokale sponsorater.
Arbejdsgruppen appellerer til kommunen om, at granitmuren fjernes, når indsatsen er en realitet.

Bilfrit torv
Arbejdsgruppen ønsker på sigt at skabe mulighed for etablering af et bilfrit torv. Helt konkret er visionen at lukke Grønnegade for biltrafik i sommerperioden, hvor der er aktiviteter og musik. Arbejdsgruppen ønsker, at møblerne fra beplantning og ophold skal indgå i afspærringen.

Teknisk Udvalg drøfter sagen i morgen. Der er 1.382.629 kroner tilbage i Dispositionspuljen, som ikke er disponeret. Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at der afsættes 20.000 kroner til etablering af ny juletræsfod, samt at midler fra denne pulje finansierer en bortskaffelse af granitmuren.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...