Gå til hoved-indhold
25. april 2024 - kl. 00.04

Skibsmaskinist i nye klæder hos MARTEC

  • 1 af 4
  • 2 af 4
  • 3 af 4
  • 4 af 4
Af: Michael Frederiksen

Ministeren for uddannelse og forskning, Christina Egelund, har netop godkendt, at MARTEC i Frederikshavn som den første maritime institution kan udbyde en ny "blå" erhvervsakademiuddannelse som Maritim Teknolog. Uddannelsen forventes at blive udbudt første gang i løbet af 2025.

Uddannelsen Maritim Teknolog erstatter den hidtidige skibsmaskinistuddannelse.

MARTEC har gennem de seneste par år, i samarbejde med interessenter og aftagere fra erhvervet, gennemført et såkaldt fremtidstjek af skibsmaskinistuddannelsen. Det har ført til et forslag om oprettelse af en helt ny uddannelse, hvilket ministeren nu har godkendt.

Den primære årsag til en ny uddannelse skal findes i et ønske om, at uddannelsen skal have et højere og et anerkendt niveau på den danske kvalifikationsramme, så det er muligt for dimittenderne efter endt uddannelse at bygge ovenpå de kompetencer, der allerede er erhvervet. For eksempel kan en maritim teknolog efterfølgende optages på maskinmesteruddannelsen eller andre professionsbachelor- eller diplomuddannelser.

En anden væsentlig ændring er, at uddannelsen nu kan søges af unge med en studentereksamen. Hidtil har skibsmaskinistuddannelsen kun været tilgængelig for personer med en erhvervsuddannelse. Derfor indeholder uddannelsen nu et indledende forløb, hvor de studerende skal gennemgå emner indenfor maskin- og eltekniske områder.

Tina Halkjær Nielsen, Head of Recruitment og training ved ESVAGT, som har deltaget i arbejdet, siger:

- Vi har presset på for at få uddannelsen fremtidssikret. Det er vigtigt for os, at uddannelsen ikke var en blindgyde, men at man kan læse videre på den, hvis man efter nogle år til søs gerne vil have mere ansvar og flere udfordringer. Kendskab til nye og mere grønne brændstoffer samt fjernelse af forældede elementer var også nogle af de elementer, vi arbejdede med i styregruppen. Men dette er også en fremtidssikring for ESVAGT, så vi kan få medarbejdere med tidssvarende kompetencer til vores mellemstore skibe, som er bemandet med maskinister.

Som noget nyt er der også indført valgfagsemner, hvor de studerende kan vælge enten at få kompetencerne til at stå til søs som skibsmaskinist eller vælge at dygtiggøre sig indenfor områder, der giver jobmuligheder på landjorden.

Endelig imødekommer ændringerne på uddannelsen en faglig opdatering på de forskellige fagområder, hvor erhvervet har efterspurgt yderligere kompetencer hos dimittenderne. Ud over nogle praktiske færdigheder kommer emner som bæredygtighed og grøn omstilling ind i undervisningen.

MARTEC ser frem til at kunne udbyde den ny uddannelse i løbet af 2025 og håber. at der kan tiltrækkes flere studerende til uddannelsen.

- Det er altid lidt nervepirrende at ændre på uddannelser, der fungerer godt, og som opfylder erhvervets behov. Derfor har det været os magtpåliggende, at udviklingen er sket i samarbejde med både ministerie, Søfartsstyrelsen, danske rederier og repræsentanter for erhvervet. Der har været stor opbakning hele vejen rundt, oplyser vicedirektør Brian Thomsen, MARTEC.

I ministerens godkendelse er der lagt vægt på et dokumenteret behov for øgede kompetencer inden for de relevante jobfunktioner, som også afspejles i uddannelsens to linjer inden for henholdsvis sø og industri. Vurderingen er, at den nye uddannelse kan understøtte ambitionen om at uddanne væsentlig flere til at imødekomme en stigende efterspørgsel inden for blandt andet Søværnet, skibsfart generelt og offshore vind-industrien.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...