Gå til hoved-indhold
29. februar 2024 - kl. 18.02

Tager afstand fra den metode, som byrådsmedlem anvendte

  • 1 af 1
Af  Karsten Thomsen, John Lamp Henriksen, Christina Lykke Eriksen og Jens Nygaard

Karsten Thomsen, gruppeformand A, John Lamp Henriksen, gruppeformand C, Christina Lykke Eriksen, gruppeformand SF, og Jens Nygaard, gruppeformand DD, har skrevet dette indlæg: Til ethvert byrådsmøde er der et fast punkt på dagsordenen, der handler om "Spørgetid for byrådets medlemmer". Byrådsmedlemmerne kan skriftligt eller mundtligt fremsætte sine spørgsmål til formanden for byrådet, borgmesteren, og få svar på mødet. 

På byrådsmødet 28. februar var vi vidner til en lidt mærkelig situation. Et byrådsmedlem havde ved flere lejligheder og senest for en måned siden gået med en oplevelse af at have været mobbet, krænket og i en større forsamling at have været hængt ud af borgmesteren. Byrådsmedlemmet fandt anledning til at vente i flere uger med at offentliggøre sine oplevelser for så at tage det op i spørgetiden på byrådsmødet.

At føle sig mobbet og/eller krænket defineres forskelligt af os alle sammen, men lad os slå fast, at ingen skal føle sig mobbet eller krænket. Sådan noget skal løses hurtigst muligt, og som på andre arbejdspladser skal vi i byrådet have et godt arbejdsmiljø.

Vi tager derfor også afstand fra den metode, som byrådsmedlemmet anvendte. Altså taktisk at vente til en situation, hvor der var pressedækning i stedet for at have italesat oplevelsen, da det skete eller i umiddelbar tilknytning hertil.

En reaktion fra de øvrige tilstedeværende ville være opfattet som utidig indblanding, da de øvrige byrådsmedlemmer ikke skal byde ind, når et byrådsmedlem stiller et spørgsmål under dette punkt. En sådan iscenesættelse, som vi var vidner til, virker useriøs i forhold til problemløsningen.

Lad os slå fast. I lokalpolitik kan tonen indimellem være hård, men den skal ikke være hverken mobbende eller krænkende. Heller ikke i byrådssalen. Det er ikke i orden.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...