Gå til hoved-indhold
14. marts 2024 - kl. 09.03

Har Teknisk Udvalg fundet guld for enden af regnbuen?

  • 1 af 1
Af  Per Jensen

Per Jensen, Frederikshavn, har skrevet dette indlæg: I en periode, hvor der på mange - vel alle - områder er pres på økonomien i Frederikshavn Kommune, har Teknisk Udvalg besluttet på mødet 5. marts 2024 at arbejde videre med at tilbagekøbe gadebelysningen fra Frederikshavn Forsyning. Hvor mon Teknisk udvalg vil finde et større tocifret millionbeløb til dette tilbagekøb?

Fremgangsmåden er desuden meget sammenlignelig med Trumps udmelding om at ville købe Grønland – det var dog ikke muligt, da der ikke var noget til salg.

Teknisk Udvalg har truffet beslutningen med henvisning til omkostningsniveauer til gadebelysning i udvalgte kommuner. Indrømmet, at bilaget til punkt 3 på dagsordenen angiver meget store forskelle i omkostningerne i kommunerne, men hvorledes er det sikret, at de opgivne omkostninger er sammenlignelige, altså omfatter de samme typer omkostninger og forudsætninger for disse

Bilaget, der indgår i dagsordenens punkt 3, viser med al tydelighed, at de angivne omkostninger i de udvalgte kommuner er baseret på forskellige forudsætninger. Mig bekendt omfatter de angivne driftsomkostninger for Hjørring Kommune udelukkende omkostninger til elkøb. Skulle det ikke være korrekt vil det være passende, at Teknisk Udvalg fremlagde de underliggende og fyldestgørende bilag, der belyser omkostningerne i de udvalgte kommuner.

Det er værd at bemærke, at de indgåede aftaler mellem Frederikshavn Kommune og Forsyningen omfatter det forhold, at kommunens årlige omkostninger er uafhængige af det faktiske elforbrug og energiprisen. En sådan afdækning hos en leverandør medfører normalvis en højere pris, idet leverandøren har behov for en risikoafdækning. Mon aftalerne i de andre kommuner, der sammenlignes med, omfatter samme uafhængighed af det faktiske forbrug og energiprisen?

Endvidere omfatter aftalen mellem Frederikshavn Kommune og Forsyningen omkostninger til belysning, vedligehold, udskiftning og renovering. Aftalerne i de sammenlignende kommuner er efter bilaget til førnævnte dagsorden ikke så omfattende.

Ved at fremlægge de nævnte underliggende bilag vil Teknisk Udvalg have mulighed for at bekræfte og dokumentere, at beslutningen om at arbejde videre med tilbagekøb af gadebelysningen er truffet på et oplyst grundlag. Dette vil medføre gennemsigtighed og dermed styrke tilliden til, at de folkevalgte træffer rationelle beslutninger uden hensyntagen til eventuelle personlige holdninger eller interesser.

I øvrigt kan det undre, at omkostningerne ved gadebelysning i Frederikshavn Kommune skulle være væsentlig højere end de kommuner, der valgt at lave en sammenligning med. Disse kommuner har valgt kommercielle aktører til at forestå driften af gadebelysningen. Kommercielle aktører er sat i verden for at skabe indtjening og dermed overskud.

I Frederikshavn Kommune er gadebelysningen solgt til Frederikshavn Forsyning, Erhverv, som er et selskab i den kommunalt ejede Forsyningsvirksomhed, og som bekendt må denne type selskaber ikke genere overskud. Dermed omfatter omkostningerne til gadebelysning i Frederikshavn Kommune ikke et overskud til en kommerciel aktør. Dermed må det kunne konkluderes, at de angivne højere omkostninger i Frederikshavn ikke kan henføres til høje driftsomkostninger, men primært er relateret til omkostninger til indkøb af el – et forhold, som Teknisk Udvalg burde kunne svare på ud fra det fremlagte et detaljeret beslutningsgrundlag.

Jeg accepterer naturligvis, at den lavere procentvise omstilling til LED-belysning i Frederikshavn Kommune naturligt medfører et højere omkostningsniveau, men LED-belysning er altså ikke en evighedsmaskine. Det, der kan spares ved skift til LED-belysning, er helt afhængig af den eller de tidligere anvendte lyskilder anvendt i gadebelysningen. Det forhold fremgår ikke af dagsordenen eller referatet.

Ovennævnte er skrevet uden kendskab til den eller de aftaler om gadebelysning mellem Frederikshavn Kommune og Forsyningen, og såfremt det høje omkostningsniveau til gadebelysningen kan henføres til de indgåede aftaler, må det være dårlige aftaler kommunen har accepteret og indgået.

Min konklusion af sagen er, at materialet, der er offentligt tilgængelig for mødet i Teknisk Udvalg 5. marts 2024, ikke er gennemsigtigt, ikke fyldestgørende og ikke muliggør en reel sammenligning mellem omkostningsniveauerne i de sammenlignende kommuner – det gør mig utryg.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...