Gå til hoved-indhold
26 november. 2023

Frederikshavn Kommune vil ikke købe FDF Sæbys ejendom på Sølystvej

  • 1 af 1
    Grunden er markeret med en gul streg.
Af: Michael Frederiksen

FDF Sæby er i gang med at opløse den 114 år gamle forening, der hører til på Sølystvej 8 i Sæby. I den forbindelse har Økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune netop besluttet ikke at benytte sin tinglyste tilbagekøbsret på FDF's ejendom. FDF kan derfor afhænde ejendommen til anden side.

Kommunen solgte i 2008 grunden på Sølystvej vederlagsfrit til FDF i Sæby. Der blev i forbindelse med salget tinglyst en tilbagekøbsret på grunden. Ifølge tilbagekøbsretten skal FDF overdrage grunden vederlagsfrit til kommunen, og kommunen
skal betale vederlag for eventuelle opførte bygninger. FDF har efterfølgende opført bygninger på grunden – klubhus, udhus og shelter.

FDF Sæby er i gang med at opløse foreningen, og i den forbindelse sendte FDF en forespørgsel, om kommunen vil udnytte tilbagekøbsretten. FDF vedlagde to vurderingsrapporter fra ejendomsmæglere, der begge vurderer prisen på bygningerne til
400.000 kroner.

Ifølge tingbogen er der ingen gæld i ejendommen, og kommunen har ikke ydet FDF Sæby lån i forbindelse med ejendommen. FDF oplyser, at der er et privat lån på knap 400.000 kr. i ejendommen.

Ejendommen er ifølge lokalplanen udlagt til rekreative formål, fritidsformål som spejderlejr, og der må i området opføres en spejderhytte. Ønskes anden anvendelse, vil dette formentlig kræve nyt plangrundlag.

Administrationen vurderede, at der ikke findes noget kommunalt formål for ejendommen, hvorfor det blev indstillet til politikerne, at kommunen ikke køber ejendommen. Den indstilling fulgte politikerne.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...