Gå til hoved-indhold
20. februar 2024 - kl. 10.02

Borgmester: Ikke radiotavshed, men forberedelse og handling

  • 1 af 1
    Borgmester Birgit S. Hansen: - Det har ikke været nemt at få medarbejderne ansat, da der er rift om planlæggere og byggesagsmedarbejdere, men vi forsøger fortsat gennem offentlige opslag at få flere ansat og bruger også nødvendigvis konsulenter til dele af opgaverne.
Af  Birgit S. Hansen

Borgmester Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune, har skrevet dette svar til Per Jensen: Da formanden for Plan- og Miljøudvalget (Peter E. Nielsen, red.) har ferie, giver jeg et svar.

Plan- og Miljøudvalget behandlede allerede 8. maj 2023 en sag, hvor der blev samlet op på idéfasen for Recycling City, herunder også forventningen om, at der skulle arbejdes med helhedsplanen til minimum sommeren 2024, og den endelige planlægning skulle være færdig i 2025/2026.

Der blev afholdt dialogmøde 8. februar 2023, og der var efterfølgende involvering med mulighed for indsendelse af bemærkninger og forslag frem til 10. april 2023. Der kom i alt 36 forslag og bemærkninger ind, som Plan- og Miljøudvalget behandlede 8. maj 2023, hvor bemærkningerne var opdelt i fem kategorier:

·         Påvirkning af nærområder
·         Infrastruktur
·         Placering
·         Natur- og kulturhensyn
·         Rekreativ infrastruktur

Du kan finde alle de indkomne bemærkninger og forslag på kommunens hjemmeside under de politiske udvalg, hvor sagsfremstillingen og bilagene også er tilgængelige.

I forbindelse med indhentning af bemærkninger og informationer til sådanne planforslag bliver der ikke sendt individuelle svar til de indkomne bemærkninger, men de gengives i materialet, som det er tilfældet i denne sag fra maj 2023. 

Vi ser altid på vores omkostninger i kommunen - også udgifter til IT-systemer/licenser, herunder den digitale platform ”Sammen om”. Det er besluttet at stoppe brugen af platformen, da den årlige udgift ikke stod mål med fordelene. Det seneste ”aktive projekt” var foroffentlighedsfasen for Recycling City, som blev afrapporteret til Plan og Miljøudvalget i maj 2023. Vi vil dog sørge for, at der bliver givet en besked på hjemmesiden, så alle modtager besked om det, hvis man forsøger at tilgå systemet.

For mange af indlæggene gælder, at der er accept af, at der generelt skal ske en grøn omstilling i samfundet og et ønske om at skabe nye arbejdspladser og vækst til kommunen.

På den anden side udtrykkes der skepsis, bekymring og usikkerhed om, hvordan det udpegede område for Recycling City miljømæssigt kommer til at påvirke borgere, foreninger og natur i nærområderne.

Samtidig udtrykkes der usikkerhed om de trafikale forhold og tung trafik til og fra området - såvel fra havnen og fra Hjørringvej.

Flere ønsker, at der skal tages særlige hensyn til eksisterende natur og yderligere skabes ny natur, både i forhold til naturen selv og til borgere og lokalsamfunds rekreative udfoldelse.

I flere indlæg udtrykkes der ønske om mere åbenhed og fortsat medinddragelse i beslutningsprocessen omkring Recycling City.

Der arbejdes meget konkret i Frederikshavn Kommune med omstillingen til mere og vedvarende energi, blot for at nævne nogle af tiltagne, der er taget/igangsat:

·         Opstilling af fem kystnære vindmøller ved Hirsholm – alle tilladelser er på plads – investor skal nu blot levere på opsætningen af de fem møller.

·         Biogasanlæg ved transportcenteret i Sæby – planlægningen er i gangsat.

·         Solceller ved Ribberholt i Recycling City-området – privat investor – lokalplan på vej til godkendelse.

·         Solceller ved Starbakke i Recycling City-området – privat investor – lokalplan på vej til godkendelse.

·         Afklaring af mulighederne for opsætning af solceller på de kommunale tage via private investorer, da kommunen skal lave selvstændige aktieselskaber for hvert anlæg.

·         Godkendelse af lokalplan for erhvervsområde i Recycling City-området, så erhvervslivet kan købe attraktivt erhvervsjord – to private investorer har allerede købt jord – så det er ikke noget der er forbehold forsyningen, det er for alle.

·         Fremsendelse af 24 VE (Vedvarende energianlæg) i hele kommunen – fra private investorer, hvor af de syv første blev vurderet i januar og de resterende vurderes i marts i Plan- og Miljøudvalget.

·         Der er afsat midler til ansættelser og konsulentunderstøttelse til Recycling City og Plan-byggeområdet i budgettet for 2024.

Ovenstående indsatser kræver udarbejdelse af planer og tilladelser, hvilket vi politisk i hele byrådet er klar over, og vi har derfor også prioriteret ressourcerne til det. Det har ikke været nemt at få medarbejderne ansat, da der fortsat er rift om planlæggere og byggesagsmedarbejdere, men vi forsøger fortsat gennem offentlige opslag at få flere ansat og bruger også nødvendigvis konsulenter til dele af opgaverne.

Der er derfor mange indsatser, der er igangsat, som skal holdes snor i - dels politisk og dels i administrationen i de kommende år. Det er afgørende, at vi står sammen om at være med på den grønne omstilling til gavn for borgerne, virksomhederne og fremtidens generationer.

Planerne - uanset om det er til solceller, vindmøller, biogasanlæg som ved Sæby - vil komme i offentlig høring med inddragelse og involvering af borgerne i områderne samt andre interessenter i kommunen mv. Der vil blive afholdt borgermøder, høringsperioder og myndighedsafklaringer/beslutninger, så alle får mulighed for at give sine meninger og holdninger til kende.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...