Gå til hoved-indhold
17. februar 2024 - kl. 15.02

Radiotavshed om Recycling City: Hvem ved, hvad der sker?

  • 1 af 1
Af  Per Jensen

Per Jensen, Frederikshavn, har skrevet dette indlæg: Åben henvendelse til formand for Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune, Peter E. Nielsen.

Tirsdag 8. februar 2023 deltog cirka 200 personer i Frederikshavn Kommunes dialogmøde om Recycling City. Formålet med mødet var borgerinddragelse, hvor der blev orienteret om forudsætninger og overvejelserne om projektet. Samtidig blev alle borgere opfordret til at indsende forslag, overvejelser eller bekymringer via den digitale platform "Sammen om Frederikshavn".

Efter dialogmødet – og indenfor den angivne tidsfrist – blev på den digitale platform synliggjort mange forslag, overvejelser, bekymringer og ikke mindst af alt mange bemærkninger og kommentarer til de synliggjorte input.

Efter udløb af fristen for indlæg på den digitale platform har der nu mere end et år efter afholdelse af dialogmødet været fuldstændig radiotavshed fra kommunens side – og gennem en periode har det heller ikke været muligt at blive koblet op på den digitale platform.

Efter min vurdering kan denne tavshed kan fra kommunens side sammenlignes med de mange lokalpolitiske overvejelser og megen snak om grønne projekter, som kunne indgå i den grønne omstilling – indtil nu megen snak og ingen handlinger.

Derfor er det relevant at stille følgende spørgsmål til Peter E. Nielsen:

1. Hvorledes og hvornår genetableres muligheden for at koble op på den digitale platform?

2. Hvad er status på udarbejdelse af helhedsplanen for Recycling City?

3. På hvilket tidspunkt vil helhedsplanen blive offentliggjort?

4. Er der planlagt at give nogen form for tilbagemeldinger på de mange borgerforslag, overvejelser og bekymringer?

5. Hvorledes er borgerinddragelsen tiltænkt en rolle i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen?

6. Vil det være muligt for andre end kommunale forsyningsvirksomheder at etablere virksomhed på det planlagte areal for Recycling City, inden der forligger en godkendt helhedsplan for området?

Ser meget frem til, at gode intentioner om udvikling af erhvervsområdet bliver omsat til konkrete handlinger til gavn for kommune og borgere. Det er et politisk ansvar, som ikke bør tilsidesættes i den kommende periode, hvor vi nærmer os et nyt kommunalvalg.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...