Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
22.07.2021 | Af: Peter Marquard

Vild Med Vilje: Dafolo laver vilde naturarealer

Dafolo ønsker at påtage sig et ansvar for det samfund, som de er en del af - både lokalt og nationalt - hvilket kommer til udtryk i en række principper og konkrete tiltag. En af disse aktiviteter er en lokal indsats i samarbejde med foreningen Vild Med Vilje, der bidrager til at øge biodiversiteten gennem etablering af vilde naturarealer ved Dafolos hovedkontor i Frederikshavn.

 

- Vild Med Vilje-arealerne bidrager med en smuk naturoplevelse med blomster, urter og sommerfugle, og dermed tager vi også første skridt hen imod et grønnere hovedkontor. Vi går til projektet med ydmyghed, og vi er klar over, at det er et lille skridt. Men vi skal starte et sted og vil i fremtiden fortsætte arbejdet med at bidrage til klimaforbedringer og bæredygtighed, fortæller direktør Henrik Brandt, Dafolo.

Langs kantstenen vokser røllike, lancet vejbred, almindelig kongepen, håret høgeurt og bidende stenurt naturligt, så den del af plænen får lov at udvikle sig naturligt. I den resterende del af området er der sået hjemmehørende plantearter, ligesom Dafolos lille skovområde fortsat vil få lov til at udvikle sig vildt. Her vokser både nåletræer og løvtræer.

- Her er mange spændende strukturer og levesteder. Stormvæltede træer og stående dødt er til gavn for svampe, biller og fugle, og gamle rodstumper får lov at blive liggende. Der er store blomstrende krat af eksempelvis mirabel, brombær og fjeldribs, siger Henrik Brandt.

På udvalgte steder er der skabt terrænvariation med overskudsjord. Skoven har også små lysninger, der klippes lejlighedsvist. Rådyr bidrager med velkomne forstyrrelser, hvor de nipper af krattet og skraber i moslaget for at finde friske spirer.

Dafolo bidrager ligeledes gennem et samarbejde med Knivholt Hovedgård og FIKs støtteforening til etablering af en folkeskov på Knivholt, som ligger tæt på Dafolos hovedkontor. Der er tale om i alt seks hektar ny skov, som øger skovarealet i kommunen og skaber bedre rammer for ude- og friluftsliv. Ved anlæggelse af skoven lægges der vægt på at standse tilbagegangen af biodiversitet og bidrage til at nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren.

- Vi glæder os til at følge fremspiringen af både blomster og urter på arealerne omkring Dafolo og udviklingen af folkeskoven på Knivholt. Vi er glade for at kunne bidrage til biodiversiteten og til at nedbringe mængden af CO2, fortæller Henrik Brandt.

 

BillederTilføj billede


FOTO: Dafolo

FOTO: Dafolo

FOTO: Kanal Frederikshavn

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close