Gå til hoved-indhold
15. maj 2024 - kl. 00.05

Kultur- og Fritidsudvalget støtter ni nye partnerskaber

  • 1 af 1
Af: Michael Frederiksen

Ni nye partnerskaber får støtte af Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune, som på tirsdagens møde ligeledes evaluerede den længe ventede haltilskudsmodel, som udvalget brugte et år på at udvikle, efter at andre udvalg havde placeret den krævende opgave i venteposition.

Partnerskaber er en ny tilgang, hvor KFU igennem reformer, blandt andet besparelser på ledelse og administration, har fået frigjort penge til at få de mange aktører indenfor kultur- og fritidsområdet til at "tænke ud af boksen" og ikke mindst søge at samarbejde. Groft sagt får man kun penge, hvis der er noget "nyt på banen".

I budgetaftalen for 2024 er der afsat 192.910 kroner til udmøntning af partnerskaber under overskriften "Flere Frie Fællesskaber".

Ni nye partnerskaber så dagens lys på mødet i går. De får hver cirka 15.000 kroner i støtte. En senere evaluering skal vise, om nogle af disse partnerskaber skal være permanente. KulturCamp, ung bovinsk poesi, skolebørn/dagpleje-børn i hallerne, Sæby Outdoor, livlige landsbyer hedder nogle af projekterne.

Formand Peter Laigaard (C) og næstformand June Menne (S) udtaler:

- Netop partnerskaber glæder vi os til at følge. Drømmen må være, at når eksempelvis 800 børn og unge kommer i Arena Nord en fredag aften, hvor traditionelle foreningsaktivteter ofte ligger stille, er der grund til, at vi tænker anderledes, eller hvis dagplejemødre kan komme ind i hallerne på tidspunkter, hvor der er ledig kapacitet. Men også indenfor kulturområdet venter spændende aktiviteter. Det gælder for eksempel samarbejdet mellem Frederikshavn Kunstmuseum og Frederikshavn Gymnasium om "ung bovinsk poesi", og KulturCamp, hvor Filmmaskinen og ungdomsskolen arbejder sammen om et spændende tilbud. Livlige landsbyer mellem Bannerlundshallen og Børnehuset “Molevitten” er et andet spændende projekt, ligesom Sæby Outdoor og plaske-grine tid, hvor havnen i Sæby er centrum for forskellige aktiviteter.

Formanden og næstformanden oplyser, at udvalget har set haltilskudsmodellen efter i sømmene i en lang evalueringsproces og gennemført både skriftlige og mundtlige høringer af de implicerede parter.

- Vi løste en dybt kompliceret opgave., som blev overdraget af det foregående byråd. Modellen skulle sikre fri og lige adgang for alle borgerne i kommunen, samtidig med at de økonomiske vilkår ikke måtte forringes, så haller måtte lukke. Samtidig skulle alle parter have budgetsikkerhed. Vi har samtidig haft fokus på igennem reformer at sikre, at de foreninger, som nu engang sørger for indhold i hallerne, har fået yderligere incitament til at lave aktiviteter ved at forhøje det såkaldte aktivitetstilskud. Foreninger udtrykker i øvrigt også stor tilfredshed med haltilskudsmodellen, da booking og afregning er meget ukompliceret, siger June Menne og Peter Laigaard.

Modellen sikrer også, at de selvejende institutioner kan "sælge" overskydende kapacitet og endvidere har ret til “aflysning” uden at blive modregnet. De selvejendekan endvidere nu søge ind i anlægspuljen og har mulighed for at indgå i "nye partnerskaber".

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...