Gå til hoved-indhold
25. februar 2024 - kl. 00.02

Erik Kyed Trolle og Birgit S. Hansen: Nej tak til tryghedsvagter

  • 1 af 1
Af: Michael Frederiksen

Byrådsmedlem Erik Kyed Trolle ønsker en øget kontrol med "musikstøj" i Skagen, men han er ikke tilhænger af, at Frederikshavn Kommune forsøger sig med tryghedsvagter. Borgmester Birgit S. Hansen siger ligeledes nej tak til denne nye mulighed.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni 2023 et lovforslag, der skaber rammerne for en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter. Regeringen forventer, at de første kommunale tryghedsvagter kommer på gaden inden sommerferien.

Men det kommer ikke til at ske i Frederikshavn Kommune. Det er borgmester Birgit S. Hansen og Erik Kyed Trolle enige om.

De kommunale tryghedsvagter kan agere ekstra "øjne og ører" for politiet i et lokalområde. Tryghedsvagterne skal blandt andet kunne gribe ind over for personer, der forstyrrer den offentlige orden ved at henstille til, at den pågældende stopper sin forstyrrende adfærd. Vagterne vil også kunne bruges til at lægge en dæmper på festen i områder, der er præget af druk og larm.

Det er frivilligt for den enkelte kommune, om kommunen ønsker at gøre brug af ordningen.

Erik Kyed Trolle, som har meldt sig ud af Socialdemokratiet og nu er løsgænger, har i syv-otte år kæmpet for en øget kontrol, når det gælder støjniveauet i Skagen om sommeren.

- På spørgsmålet, om jeg tror, at tryghedsvagter kunne være en god idé i specielt Skagen om sommeren, må jeg svare klart nej. Jeg er principielt imod en ordning, hvor man formelt indfører "vagtværn" eller lignende, når vi i forvejen har en ordensmagt, som udfører et helt fantastisk samfundsnyttigt arbejde for at skabe tryghed  for borgerne, siger Erik Kyed Trolle.

Han ser hellere, at man understøtter ordensmagten og derved sikrer mulighederne for et godt og trygt arbejdsmiljø - også for de personer, som både uddannelsesmæssigt og med samfundforståelse har valgt det erhverv, som går ud på at beskytte befolkningen.

- Jeg har en utrolig stor respekt for de indsatser, som bliver ydet af frivillige Natteravne og andre personer, som udfører et socialt opsøgende arbejde, imens vi andre sidder trygt og sikkert foran flimmerkassen, men jeg tror en udpegning som "tryghedsvagt" vil fjerne noget af den tillid, som skal være til stede for at opnå gode resultater, siger Erik Kyed Trolle.

Løsgængeren mener, at Miljølovgivningen burde både forebygge og forhindre, at enkelte eller dele af borgere i Frederikshavn Kommunen "udsættes for vedvarende og skadelige påvirkninger af forskellig art", som han udtrykker det.

Birgit S. Hansen siger også nej tak til tryghedsvagter.

- Det er ikke en kommunal kerneopagve. I en kommunestørrelse som vores vil det ikke umiddelbart være noget, vi prioriterer overfor den borgernære velfærd. Vi arbejder allerede godt sammen med politiet i form af SPS, og med Natteravnene og vores eget gadeteam, siger borgmesteren.

Hun mener, at det er en politiopgave at skabe tryghed og lægge en dæmper på fest i områder præget  af druk og larm. 

- Så jeg vil ikke arbejde for, at kommunen påtager sig den opgave med at hyre, finansiere og have tryghedvagter, udtaler Birgit S. Hansen.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...