Gå til hoved-indhold
17. maj 2024 - kl. 00.05

Søger om 500.000 kroner i kommunalt tilskud til nyt samlingssted i Strandby

  • 1 af 2
  • 2 af 2
Af: Michael Frederiksen

Fællesvirke Strandby søger Frederikshavn Kommune om et tilskud på 500.000 kroner til realisering af projekt Kirkemarken i Strandby.

Ansøgerne skriver, at de ønsker at skabe et naturligt samlingssted for hele byen.

Visionerne for området er:

  • At skabe et udendørs mødested, hvor aktive, kreative og rekreative områder kan øge sundheden og livskvaliteten på tværs af alle aldre
  • At skabe et attraktivt område med en stærk identitet for byen, som kan samle byens borgere og gøre byen til en attraktiv bosætningsmulighed
  • At skabe et område med fokus på bæredygtighed og miljørigtigt løsninger, i en naturlig samhørighed med byens store tilknytning til skov, hav og strand

Kirkemarken opdeles i flere grønne rum, hvor der etableres formidlingsscene, multibane, skaterpark og legepladser for børn, unge, ældre og bevægelseshæmmede.

Budgettet for det samlede projekt lyder på tre millioner kroner. Projektmagerne har fået tilsagn på nuværende tidspunkt fra fonde og virksomheder på 2.195.000 koner, heraf er der givet 95.000 kr. i støtte fra Distriktsrådet k Frederikshavn Kommune.

Projektet er forankret under Fællesvirke Strandby, som er en paraplyorganisation for alle byens foreninger, og idéerne er udviklet af lokale ildsjæle fra foreningerne og repræsentanter fra skole, ældrecenter og kirke.

Sagen behandles i næste uge i Økonomiudvalget. Administrationen peger på, at pengene kan findes i puljen "prioritering i by og opland". Der er 9.994.853 kroner, som endnu ikke er disponeret.

Direktionssekretariatet indstiller, at der bevilliges 250.000 kroner til Kirkemarken i Strandby.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...