Gå til hoved-indhold
13. februar 2024 - kl. 00.02

Borgmester: Vejen til mere Vedvarende Energi i vores kommune

  • 1 af 1
    Borgmester Birgit S. Hansen: - Vi taler sammen med det lokale erhvervsliv om muligheder og med investorer for opsætning af VE, og vi opsøger aktivt investorer, men de samtaler skriver vi ikke om på netaviser eller andre offentlige steder.
Af  Birgit S. Hansen

Borgmester Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune, har skrevet dette indlæg: Der efterlyses en reaktion fra mig på, om vi aktivt gør noget i forhold til energiøer og kontakt med opstillere af vedvarende energi. Det bliver lidt langt, men jeg skal nok nå til at svare på det.

Vi er energikommune, og vi vil levere på den grønne dagsorden og dermed på Vedvarende Energi (VE). Det er ikke gjort med et enkelt tiltag. Der skal trækkes i flere håndtag.

Den politiske retning er klar. Vi skal vise handling.

Plan- og Miljøudvalget har kaldt på VE-projekter med opsætning af solceller og  vindmøller, og det er i proces. Fra 22. februar 2023 til 19. april 2023 gennemførte kommunen en fase, hvor blandt andet projektudviklere kunne indsende ønsker til, hvor der skal undersøges for nye arealer til vindmøller og solcelleanlæg. Kommunen modtog 24 forslag (VE-projekter), hvoraf ét af projekterne er blevet trukket tilbage, så antallet af aktive projektforslag nu er nede på 23.

En realisering af konkrete VE-projekter forudsætter kommuneplantillæg og lokalplaner, og i de fleste tilfælde vil der også skulle foretages en miljøkonsekvensvurdering af planforslagene og det konkrete projekt, inden det kan iværksættes.

Iøvrigt:

Der er startet sagsbehandling med hensyn til et biogasanlæg syd i kommunen.

Forsyningen arbejder med varmepumper, biomasse og el-patroner.

Byrådet har besluttet at undersøge muligheden for at sætte solceller op på de kommunale tage for at udnytte de flader til VE. Kommunen kunne selv, men det er virkeligt bøvlet, grundet lovgivningen om etablering af selvstændige aktieselskaber for hvert anlæg. Derfor beder vi andre investorer udnytte/undersøge muligheden, så der kan produceres VE.

På Plan- og Miljøudvalgsmøde startes arbejdet op med en strategi for, hvordan det i vores kommune kommer borgerne bedst til gode, når der gives tilladelse til opsætning af VE. Det handler blandt andet om kompensation. 

Hjørring Kommunes borgmester og jeg har holdt møde om at gå "hånd i hånd" med VE-projekter til Energinet for at få dimensioneret energinettet til fremtidens behov i Vendsyssel.

Byrådet har planlagt udlagt 1000 hektarer vest for Frederikshavn til et område for VE. 

Og så er der sagen om de kommende svenske møller tæt på den danske grænse til os. Her er et uddrag byrådets svar sendt af sted til Sverige:

"Frederikshavn Kommunes bemærkninger til ESPOO-høring, Poseidon – Havvindmølleprojektet:
Frederikshavn Kommune bakker op om den grønne omstilling lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Kommunen vil følge projektet med stor interesse og forventer at blive inddraget i arbejdet med den fremtidige etablering af projektet.
Frederikshavn Kommune har et ønske om at hele eller dele af strømmen landføres direkte i Skagen, da det kan få en positiv indvirkning på erhvervslivet i Skagen".

Og ja vi taler sammen med det lokale erhvervsliv om muligheder og med investorer for opsætning af VE, og vi opsøger aktivt investorer, men de samtaler skriver vi ikke om på netaviser eller andre offentlige steder.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...