Gå til hoved-indhold
19. marts 2024 - kl. 00.03

Byrådsmedlem fra Venstre ønsker en langsigtet strategi for talentarbejdet

  • 1 af 1
Af  Jan Bjeldbak

Byrådsmedlem Jan Bjeldbak (V) har skrevet dette indlæg: Byrådet har besluttet, at der skal etableres et nyt udvalg, som skal gøre det mere attraktivt at være ung i Frederikshavn Kommune, ligesom udvalget skal være med til at tiltrække andre unge.

I sidste uge blev udvalgets sammensætning offentliggjort her på Kanalen, og via min plads i Venstres byrådsgruppe er jeg en af de heldige, der får en plads i udvalget. Jeg glæder mig til arbejdet.

Efter min opfattelse har vi i Frederikshavn Kommune nogle uudnyttede muligheder for at skabe nogle attraktive ungemiljøer, men for at få succes med disse og eventuelt andre miljøer kræver det dels, at vi arbejder sammen om det og dels, at vi lægger en langsigtet plan med en klar strategi. Vi har desværre ikke altid været lige gode til hverken det ene eller det andet.

Lad mig give et eksempel inden for sportens verden. Det bliver lidt langt, men jeg håber, du har lyst til at læse til enden.

Sportsakademiet Frederikshavn blev etableret for omtrent fire år siden af de tre ungdomsuddannelser EUC, Frederikshavn Handelsskole og Frederikshavn Gymnasium. Det gjorde ungdomsuddannelserne blandt andet fordi, de kunne konstatere en positiv udvikling omkring folkeskolens Talentsportsklasser, hvor både søgningen til klasserne, det sportslige niveau og tilfredsheden med tilbuddet efterhånden var ganske højt.

Sportsakademiet var fra starten tænkt som en overbygning på Talentsportssportsklasserne, så også de lidt ældre unge kunne få muligheden for at kombinere sport og uddannelse. Samtidig havde de tre ungdomsuddannelser også konstateret, at den demografiske udvikling i kommunen bød på væsentlig mindre ungdomsårgange og dermed færre elever på uddannelserne. Kunne Sportsakademiet tiltrække unge udenfor kommunen, kunne problemet med mindre ungdomsårgange begrænses.

Tiltrækningen af unge ville samtidig betyde flere dygtige udøvere i kommunens foreninger, flere unge bosiddende i kommunen, bedre rekrutteringsmuligheder for vores erhvervsliv og generelt mere aktivitet i byen. Der var klart tale om den berømte win-win effekt.

Optaget på Sportsakademiet ved skolestarten i august 2023 slog rekord, og antallet af elever, der var kommet til kommunen for at gå på Sportsakademiet, var stigende. Frederikshavn Kommune stod altså med to attraktive tilbud til unge i kommunen, to tilbud med potentiale til og et klart mål om at tiltrække unge udenfor kommunen.

I forbindelse med sidste års budget valgte byrådet så desværre at udfase Børne- og Ungdomsudvalgets tilskud til Talentsportsklasserne. Da Talentsportsklasserne er den naturlige vej ind på Sportsakademiet, risikerer man med denne ene beslutning altså at sætte flere års arbejde, et nyskabende samarbejde mellem uddannelser og en konstateret succes over styr. Heldigvis har alle partier bag budgettet givet hånd på, at der også fremover skal være Talentsportsklasser i kommunen, og der arbejdes i øjeblikket på at finde en ny organisering.

Nu har vi så nedsat et udvalg med et formål, der på flere punkter minder om intentionerne bag Talentsportsklasserne og Sportsakademiet. Det er lidt som at løbe frem og tilbage uden at komme nogen vegne…

Som et skridt på vejen i retning af at opfylde formålet med det nye udvalg, men også for at understøtte en holdbar, langtidssikret løsning for både uddannelser, elever, foreninger med flere tillader vi i Venstre at foreslå, at det nye udvalg blandt andet påtager sig arbejdet med en strategi for understøttelse af talentarbejdet i kommunen.

Det er den bedste måde at langtidssikre talentarbejdet i kommunen, og dermed vil alle aktører på området stå langt mere sikkert på benene og kende retningen i den nærmeste fremtid.

For Venstre at se vil dette være en god og hensigtsmæssig måde at fremtidssikre unges muligheder for at kombinere sport og uddannelse i Frederikshavn Kommune og desuden være et væsentlig bidrag til udvalgets formål om tiltrækning af unge og etablering af bedre ungemiljøer. I Venstre er vi meget optagede af, at dette skal lykkes!

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...