Gå til hoved-indhold
03. maj 2024 - kl. 23.05

En skandaløs mangel på respekt for lov og demokrati

  • 1 af 1
Af  Mogens Bandholm

Mogens Bandholm, Skagen, har skrevet dette indlæg: I en nylig sagsbehandling har Frederikshavn Kommune begået en række alarmerende fejl, der udstiller en dybt problematisk holdning til både lovgivning og grundlæggende demokratiske principper.

Beslutningen om at fastholde den forældede restaurationsforskrift fra 2010, trods dens ophævelse af Miljø- og Fødevarenævnet i december 2023, er et skandaløst eksempel på magtmisbrug og manglende respekt for gældende retningslinjer, og ikke mindst en klokkeklar indstilling fra Teknik- og Miljø afdelingen om at annullere forskriften og fremadrettet bruge miljøstyrelsens regler.

Det er dybt foruroligende, at kommunen tilsyneladende har valgt at ignorere både lovgivning, en juridisk afgørelse og egen administration uden nogen form for rimelig begrundelse eller offentlighed. Denne adfærd tyder på en prioritering af erhvervsinteresser og turisme over hensynet til miljøet, beboere  og demokratiet.

Det mest skræmmende aspekt af sagen er den de facto ændring i politikernes holdning mellem to møder. PMU besluttede 4. marts med et flertal at følge administrationens indstilling og annullere restaurationsforskriften; men et medlem stemte imod og begærede indstillingen i byrådet.

Beslutningen om at ignorere administrationens indstilling må være truffet på (S) gruppemødet 20. marts og før byrådsmødet. Det er en klar forvridning af demokratiske processer. Det indikerer en bekymrende grad af borgmesterens politiske magtspil, der tilsidesætter borgernes rettigheder og lovgivningens autoritet.

Denne sag afslører en uacceptabel mangel på respekt for retssystemet og de lovgivende organer fra Frederikshavn Kommunes side. Den underminerer tilliden til lokale myndigheder og skaber en kultur af foragt for gældende love og demokratiske principper, for gør de det i kommunen, så kan vi andre jo gøre det samme.

Der er indgivet en anke til Ankestyrelsen med krav om at erklære beslutningen ugyldig. Dette er et afgørende skridt for at genoprette retfærdighed og retsstatsprincipper. Det er uomgængeligt, at lovgivningen håndhæves, og at miljøet beskyttes mod ukontrolleret ødelæggelse.

Frederikshavn Kommune må tage fuldt ansvar for sine handlinger og handle i overensstemmelse med lovgivningen og de demokratiske principper. Det er på høje tid at genoprette borgernes tillid gennem ansvarlig og lovlig adfærd.

Denne sag bør fungere som en påmindelse om, at magtmisbrug og foragt for loven ikke kan tolereres i et demokratisk samfund. Frederikshavn Kommune skal genvinde borgernes tillid ved at rette op på sine fejl og engagere sig i en åben og ansvarlig dialog om fremtiden for byen.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...