Gå til hoved-indhold
13. november 2023 - kl. 00.11

Frederikshavn Kommune vil forbyde livestreaming i haller

  • 1 af 1
Af: Michael Frederiksen

Kameraer, der er fast opsat i haller til brug for livestreaming af foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år, skal nedtages ved først mulige lejlighed i forhold til opsigelse af allerede indgåede aftaler, og ingen nye kameraer skal tillades. Det indstiller Center for Kultur- og Borgerservice til politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune.

Udvalget bad i februar i år administrationen om at fremlægge forslag til retningslinjer for opsætning af kameraer til livestreaming, når hovedforbundene DGI og DIF var kommet med deres anbefalinger.

DGI anbefaler, at der ikke skete livestreaming af børn og unge under 18 år. DIF anbefaler i udgangspunktet at der ikke sker livestreaming af børn og unge under 18 år, men mener også, at det er op til det enkelte specialforbund at beslutte, om anbefalingen giver mening for specialforbundets idrætsgren.

DIF udarbejdede i den sammenhæng et sæt retningslinjer, som DIF anbefaler specialforbund og deres foreninger at lægge sig op ad, hvis specialforbundet tilkendegiver, at livestreaming af børn og unge i den konkrete idræt kan gennemføres.

Administrationen har efterfølgende foretaget en juridisk vurdering af konsekvenserne ved fortsat mulighed for opsætning af faste kameraer til brug for livestreaming af foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år i kommunale lokaler eller lokaler, hvortil der gives kommunalt tilskud.

Det er vurderingen, at kommunen både i egne lokaler og lokaler, hvortil der ydes driftsstøtte, vil blive anset som helt eller delvist dataansvarlige uagtet, at det er en aftale, der indgås mellem forening og streaming-firma. Sammen med den særlige beskyttelse, som børn og unge under 18 år nyder i forhold til persondata, herunder billedmateriale, vil det betyde en administrativt meget stor opgave med at varetage opgaven som dataansvarlig, herunder indgå og kontrollere at aftalerne overholdes.

Det vurderes derudover, at kommunen vil kunne siges at yde støtte til kommerciel indtjening for de streamingtjenester, der udbyder abonnementer til tjenesterne.

Ønsker kommunen fortsat at give mulighed for at lade foreningslivet indgå aftale om opsætning af faste kameraer, vil det kræve, at der arbejdes intensivt med at tilvejebringe fyldestgørende databehandleraftaler samt retningslinjer og procedurer for, hvordan kontrol med disse skal ske.

Konsekvenserne af eventuel støtte til kommerciel indtjening skal også vurderes nærmere. Det vil betyde, at der skal tilvejebringes ressourcer ud over de nuværende til varetagelse af denne opgave.

Administrationen anbefaler, at kommunen fremover ikke anbefaler livestreaming af foreningsaktivitet for børn og unge under 18 år eller tillader opsætning af faste kameraer til det brug for i kommunale og selvejende lokaler.

Der er kendskab til fast opsatte kameraer, der har til formål at streame foreningsaktivitet for børn og unge under 18 år i to kommunale haller (Iscenter Nord og Abildgårdhallen) og en selvejende institution (Aalbæk Idrætscenter). Der gælder jævnfør haltilskudsmodellen samme anbefalinger og politikker for kommunale og selvejende haller med kommunalt tilskud.

Ålbæk Håndbold Klub oplyser, at det kun er klubbens tre seniorhold, som livestreames. Der livestreames således ikke ungdomskampe i Ålbæk, hvilket Ålbæk HK har haft som betingelse fra starten.

De allerede opsatte kameraer vil skulle underlægges samme anbefalinger som fremtidige, hvorfor de vil skulle nedtages, hvis anbefalingen om opsætning af faste kameraer til livestreaming af foreningsaktivitet for børn og unge under 18 år følges.

Der er i Iscenter Nord også opsat andre kameraer end førnævnte til brug under Frederikshavn White Hawks' kampe i Metal Ligaen, herunder kampafvikling og VAR-system, samt ishockey for voksne over 18 år. Disse kameraer berøres ikke, ligesom kameraer opsat til kriminalitetsforebyggelse med videre i kommunale og selvejende haller ikke påvirkes i denne sammenhæng.

Center for Kultur- og Borgerservice indstiller til politikerne, at det besluttes at anbefale foreningslivet, at der ikke sker livestreaming af foreningsaktivitet børn og unge under 18 år, ligesom der fremover skal gives afslag på opsætning af faste kameraer til brug for livestreaming af foreningsaktiviteter i såvel kommunale som selvejende institutioners lokaler. Endvidere skal kameraer, der er fast opsat i haller til brug for livestreaming af foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år, nedtages ved først mulige lejlighed i forhold til opsigelse af allerede indgåede aftaler.

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen på torsdag.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...