Gå til hoved-indhold
30. maj 2024 - kl. 00.05

Jens Borup: - Flis-varmeværk er old school og en forfejlet investering

  • 1 af 1
Af: Michael Frederiksen

Med stemmerne 23-6 besluttede Frederikshavn Byråd i aftes at godkende en kommunegaranti på næsten 192 millioner kroner til Frederikshavn Forsynings finansiering af anlægsudgifter i 2024.

Ansøgningen var delt op i fire:

  • Frederikshavn Varme A/S: 90,3 millioner kroner
  • Frederikshavn Vand A/S: 35,9 millioner kroner
  • Frederikshavn Spildevand A/S: 27,2 millioner kroner
  • Frederikshavn Affald A/S: 38,5 millioner kroner

Der var enighed i Byrådet om de tre sidstnævnte punkter, men Venstres fem medlemmer og Jens Nygaard (DD) stemte imod kommunegarantien til Frederikshavn Varme A/S, fordi planen er at investere i et flis-varmeværk.

- Det er old school og en forfejlet investering. Andre kraftvarmeværker går den anden vej, bemærkede Jens Borup (V).

Løsgængeren Erik Kyed Trolle er formand for Frederikshavn Forsyning.

- Jeg har hørt det før, at andre går væk fra flisanlæg, men hvor er det, man gør det? Det mangler jeg at få et svar på. Vi har set anlæg i denne størrelse flere steder, når vi har været rundt i landet. Kom med et alternativ, Jens Borup og Venstre. Eller skal vi bare lade stå til? Vi mangler virksomheder, der leverer overskudsvarme. Vi kan ikke forsvare over for vores forbrugere og prisudviklingen, at vi bare lader stå til, udtalte Erik Kyed Trolle.

Christina Lykke (SF) er næstformand i Frederikshavn Forsyning A/S.

- Vi har prøvet meget, men nu skal der altså ske noget. Forbrugerne ønsker en lavere varmepris. Vi er nødt til at gøre noget, sagde Christina Lykke, som også forsøgte at forklare Jens Borup, at et flisanlæg slet ikke er så tosset endda for det samlede CO2-regnskab, som man umiddelbart skulle tro.

- Jeg er ikke ekspert, men der ligger en hel masse bag. Det er blandt andet nødvendigt, at vi regulerer skovene, så de store træer får lov til at gro og optage CO2.

I et bilag skriver Frederikshavn Forsyning: "Vi har haft dialog med statsskovfoged Jesper Blom, som oplyser, at alene naturplejen på Skagen Odde vil kunne forsyne os med ”lokalt” brændsel".

Løsgængeren Peter Sørensen benyttede debatten til at betegne Frederikshavn Varme som et "misfoster" i Frederikshavn Forsyning. 

- Det mener jeg, fordi vi har selvstændige varmemærker i kommunens andre byer. Frederikshavn Varme hører ikke hjemme i Frederikshavn Forsyning. Der er forbundne beslutninger i Forsyningen, og derfor bør det være et A.M.B.A. som andre steder, udtalte Peter Sørensen.

Det synspunkt var Jens Borup (V) enig i.

- Jeg går ind for A.M.B.A. Det er fjernvarmeforbrugerne i Frederikshavn, jeg kæmper for, lød det fra Jens Borup.

A.M.B.A. er forkortelsen for et andelsselskab med begrænset ansvar. Det karakteristiske ved et A.M.B.A. er, at deltagerne arbejder sammen om at fremme deres fælles interesser gennem samhandel. Derfor kan deltagerne både være aftagere, leverandører eller lignende.

Erik Kyed Trolle afviste tanken om et A.M.B.A. i Frederikshavn.

- Det er mærkeligt at føre en ideologisk kamp på. Frederikshavn Varme hører under Forsyningen. Det er besluttet for længe siden. Vi skal ikke tage forbrugerne som gidsler, lød det fra Erik Kyed Trolle.

Jens Borup bemærkede, at varmeprisen i Skagen pr. 9. febraur 2024 var under halvdelen af prisen i Frederikshavn. Det var dog ikke et argument, som imponerede Erik Kyed Trolle. Han bemærkede, at Skagen er begunstiget af overskudsvarme fra en stor virksomhed (FF Skagen, red.).

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...