Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
14.05.2022 | Af: Michael Frederiksen

Skal Fr.havn Kommune forlade Destination Nord?

Venstre mener, at Frederikshavn Kommune bør overveje at forlade turisme-samarbejdet i Destination Nord. Partiet rejser spørgsmålet på byrådsmødet i næste uge. 

Venstre ønsker, at der inden sommerferien nedsættes en tværpolitisk gruppe med deltagelse af alle partier, som skal arbejde med kommunens fremtidige turismepolitik, herunder om kommunen har valgt den rigtige løsning/de rigtige destinationsselskab, eller om der skal undersøges andre alternativer.

Uanset politisk uenighed om kommunens turismepolitik henleder Venstre opmærksomheden på, at aftalen med Destination Nord kan opsiges inden udgangen af 2022 med virkning fra 31. december 2023.

Destination Nord er et turisme-samarbejde med deltagelse af fire kommuner: Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn og Læsø.

På det seneste byrådsmøde benyttede Venstre spørgetiden til at spørge ind til, hvorfor ingen i kommunen bliver orienteret/taget med på råd om de tiltag, som foretages i Destination Nords regi, når kommunen supporterer konstruktionen med mere end fem millioner kroner årligt? 


Helt konkret drejer det sig om, at Destination Nord optræder i flere konstruktioner, som Frederikshavn Kommune - efter Venstres mening - ikke er delagtiggjort i.

Spørgsmålet er aktuelt, fordi Aalborg Turistforening skifter navn til Turistforeningen for Destination Nord og således bliver en central turismeaktør gennem deres selskab Destination Nord og Partners A/S.

- Det synes vi i Venstre er yderst besynderligt, idet flertallet i byrådet i 2020 netop valgte at stoppe støtten til Frederikshavn Kommunes egen turistforening Turisthus Nord (i dag Toppen af Danmark), men det var vel næppe for at lade Aalborg  Turistforening overtage den samme rolle?, spørger Venstre.

Borgmesteren meddelte til spørgsmålet, at hun ikke kendte til omtalte ændring, men lovede, at Byrådet ville få en skriftlig redegørelse omkring konstruktionen.

Denne redegørelse er modtaget samtidig med deadline for punkter til byrådet, og da redegørelsen ifølge Venstre ikke besvarer de stillede spørgsmål, vælger Venstre at følge borgmesterens opfordring til at sætte sagen på byrådets dagsorden.

For at ridse situationen op kommer her nogle af de ting, borgmesteren svarede med på det seneste byrådsmøde:


Borgmesteren pegede på, at Frederikshavn Kommune alene støtter selve Destination Nord med godt fem millioner kroner årligt, men at dette selskab ikke må blande kommunale midler (kommunalfuldmagten) med kommercielle midler og interesser med videre, og derfor har Destination Nord konstrueret et selskab under Aalborg Turistforening (nu Turistforeningen for Destination Nord), som hedder Destination Nord og Partners A/S, og det er her, at man blandt andet indgår samarbejder og partnerskabsprogrammer med private virksomheder.

- Borgmesteren understregede flere gange, at der er "vandtætte skotter" mellem selskaberne, men det forekommer i den forbindelse underligt, at der ikke er ansat folk i Destination Nord & Partners A/S, bortset fra direktøren, såfremt dette selskab skal stå bag samarbejder og partnerskaber med private virksomheder, mener Venstre.

Ifølge deres netop aflagte regnskab er deres aktiviteter "at markedsføre og produktudvikle Nordjylland som turist- og kongresdestination samt at udføre indtægtsdækket turistmæssig service!".

- Man må formode, at disse opgaver løses i Destination Nord, i øvrigt med samme direktør i begge selskaber, lyder det fra Venstre.

I forbindelse med aftalepapiret ved etablering af Destination Nord i 2020 står der om "Det strategiske ståsted" blandt andet: "At kommunerne ønsker at etablere et selskab, som er kreativt, innovativt og dygtigt, når det gælder om at udvikle projektinitiativer samt ansøge, vinde og forvalte nationale og
internationale projektmidler!"

- Er det ikke netop det, som nu optræder under Aalborg Turistforening/Turistforeningen i foreningens selskab "Destination Nord og Partners A/S"? Kan det forsvares, at der er "vandtætte skotter" mellem disse konstruktioner, herunder at et selskab uden personale kan udføre de nævnte aktiviteter?, spørger Venstre.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close