Gå til hoved-indhold
08 september. 2023

Tabt retssag koster Frederikshavn Kommune næsten 10 millioner kroner

  • 1 af 1
    Der blev afsagt dom 29. august 2023. Byrettens dom blev stadfæstet. Foto: Per Frank Paulsen, TV2 Nord
Af: Michael Frederiksen

Frederikshavn Kommune har tabt en retssag ved Vestre Landsret mod Aalborg Kommune, og det koster Frederikshavn Kommune næsten 10 millioner kroner.

Frederikshavn Kommune har haft en uenighed med Aalborg Kommune om finansiering af anbringelsesudgifterne for en families børn.

Sagen har været prøvet ved Ankestyrelsen samt Byretten, hvor afgørelserne gik Frederikshavn Kommune imod. Senest er sagen blevet prøvet ved Vestre Landsret. Der blev afsagt dom 29. august 2023. Byrettens dom blev stadfæstet.

Frederikshavn Kommune skal dermed betale Aalborg Kommunes udgifter til anbringelse af børnene og Aalborg Kommunes sagsomkostninger. Dommen er endelig.

Det er aftalt med Aalborg Kommune, at deres tilgodehavende forrentes med en rentesats svarende til den kommunale pris- og lønudvikling for perioden.

Udgifterne til sagen bliver dermed:
Til Aalborg Kommune 9.022.660 kroner
Sagsomkostninger, dømt til at betale til Aalborg 306.988 kroner
Egne advokatomkostninger, landsret 300.000 kroner
Hertil skal der lægges forrentning til Aalborg 646.912 kroner
Modregning af refusion, anslået -278.500 kroner

I alt koster dommen Frederikshavn Kommune 9.998.060 kroner.

Sagen behandles i næste uge i Økonomiudvalget. Budget og Analyse indstiller, at der afgives en tillægsbevilling på 9.998.060 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med domsafsigelsen. Beløbet finansieres af de likvide midler.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...