Gå til hoved-indhold
19. september 2023 - kl. 12.09

- Vi er nødt til at vise politikerne, at deres prioritering er forkert

  • 1 af 1
Af  Ida Skov og Jonas Sivesgaard

Ida Skov og Jonas Sivesgaard har skrevet dette indlæg på vegne af Enhedslisten Frederikshavn-Læsø: Nu er det tid til, at vores politikere viser sig ansvarlige i ordets egentlige betydning.

Siden de politiske udvalg i Frederikshavn Kommune besluttede sig for voldsomme forringelser for bl.a. børn, skole ældre handicappede næste år, fordi, de påstod, det var nødvendigt, er der sket det, man skulle tro, var glædeligt for alle.

Kommunen har fået tilført 6,5 mio fra staten til løft af netop velfærden. Desuden er der kommet besked om, at kommunen får nye 25 millioner fra puljen til særligt trængte kommuner.

Disse 31,6 mio er indskrevet i det reviderede budgetforslag, som skal til 1. behandling på byrådsmødet onsdag 20. september. Hurra, kunne man så tænke, så kan hele byrådet, som har givet udtryk over at de er virkelig kede af de forringelserne i velfærden næste år, jublende skrotte alle forringelserne.

Børhehavebørnene, som skal så alligevel ikke skubbes for tidligt i SFO af sparehensyn.

De mange børn, der mistrives, skal ikke have skåret ned på deres klubtid og aktiviteter og skal ikke have færre pædagoger til at hjælpe dem gennem deres mistrivsel.

Skolebørnene skal ikke have forringet deres skoledag yderlige.

De sårbare unge skal ikke have reduceret eller fjernet deres bostøtte.

De ældre med hjemmehjælp skal ikke omvisiteres til rengøring hver tredje uge, og det skal de på plejecentrene heller ikke.

Skoletandplejen skal ikke beskæres yderligere, så børnenes tænder når at blive dårligere, inden de bliver ordnet.

Sundhedsplejerskerne må bliver ved med at være til rådighed for børn og forældre der har brug for deres hjælp.

Der skal ikke være endnu længere ventetid på pædagogisk-psykologisk hjælp til trængte børn og familier.

Børn med særlige behov skal alligevel ikke skubbes ind i almenklasserne før lærerne har mulighed for at give den rigtige undervisning til dem.

OSV.

Ja, det skulle man tro.

Men i det reviderede budgetforslag står der om både de 6,5 mio og de 25 mio. Pengene lægges i kommunekassen!

Der var i forvejen i det oprindelige budgetforslag regnet med en opsparing på ca. 12 mio, men nu betyder forslaget, at der yderligere skal spares 31,5 mio op, samtidig med at der gennemføres besparelser på velfærden der ikke bare er ulykkelige for alle de som rammes, men uintelligente for kommunens økonomi, fordi de næsten alle vil betyde større udgifter til at reparere på mistrivsel, dårlig skolegang og sygdom i de kommende år.

Vi kan kun opfordre alle borgere i Frederikshavn Kommune til at deltage i den planlagte demonstration mod velfærdsforringelserne, der afholdes foran byrådssalen i morgen fra kl. 18.30. Vi er nødt til at vise politikerne, at deres prioritering er forkert, og at det eneste ansvarlige at gøre er at droppe de unødvendige besparelser på vores velfærd.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...