Gå til hoved-indhold
22. juni 2024 - kl. 00.06

Administration: Byrådsmedlem Lone Haugaard var inhabil

  • 1 af 1
    Administrationen i Frederikshavn Kommune mener, at Lone Haugaard burde være erklæret inhabil på byrådsmødet 1. november 2023. Foto: TV2 Nord
Af: Michael Frederiksen

Var byrådsmedlem Lone Haugaard (V) inhabil, da sagen om et solcelleanlæg ved Ribberholt mellem Frederikshavn og Ravnshøj 1. november 2023 blev behandlet første gang i Frederikshavn Byråd? Det skal byrådet tage stilling til på onsdag.

Det er administrationens vurdering, at der var tale om inhabilitet, samt at beslutningen er ugyldig.

Kommuneplantillæg og lokalplan for planlægning for solcelleanlæg ved Ribberholt blev vedtaget 29. maj 2024, men byrådet skal nu afgøre, om denne beslutning er ugyldig som følge af inhabilitet. Sagen sendes i givet fald tilbage til administrationen med henblik på fornyet behandling.

På byrådsmødet 29. maj blev Lone Haugaard erklæret inhabil. Hun ejer 10 procent af det selskab, der er jordejer på Ribberholt. Samtidig er hendes ægtefælle, Rasmus Haugaard, formand for selskabets bestyrelse.

Lone Haugaard blev dog ikke erklæret inhabil, da sagen 1. november 2023 første gang dukkede op på byrådets dagsorden, og det er sagens kerne.

Et byrådsmedlem er som udgangspunkt inhabilt i forhold til en konkret sag, når:

  • medlemmet har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller har være repræsentant for nogen, der har en sådan interesse
  • medlemmets nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagen eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse
  • medlemmet deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald
  • der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om medlemmets upartiskhed

Ifølge sagsfremstillingen til byrådsmødet på onsdag er det det enkelte byrådsmedlems pligt at gøre byrådet opmærksom på, at der kan være forhold, der kan gøre en inhabil i behandlingen af en sag. Det er byrådet, der beslutter, om medlemmet er inhabil.

Overtrædelse af inhabilitetsreglerne medfører som udgangspunkt, at beslutningen bliver ugyldig.

Udgangspunktet om ugyldighed kan dog fraviges, såfremt det kan fastslås, at afgørelsen dels er indholdsmæssig korrekt, dels at den ikke vil have fået et andet (lovligt) indhold, såfremt der ikke forelå inhabilitet.

Man kan se på, om det inhabile medlems stemme har været udslagsgivende, og derudover er en yderligere forudsætning, at der kan skabes rimelig sikkerhed for, at det inhabile medlem ikke har udøvet en afgørende påvirkning i forbindelse med den forudgående drøftelse i det pågældende organ.

I et kollegialt organ, som et byråd, kan det være vanskeligt at påvise, at inhabilitet har været uden betydning for sagens afgørelse, fremgår det af sagsfremstillingen.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...