Gå til hoved-indhold
08. juni 2024 - kl. 00.06

Der lugter af menneskelig afføring: Nu bliver det forbudt at bo i huset

  • 1 af 2
    Huset ligger på Rolighedsvej 3 i Thorshøj.
  • 2 af 2
Af: Michael Frederiksen

Lugtgener efter menneskelig afføring i et hus på Rolighedsvej 3 i Thorshøj er en af årsagerne til, at Center for Teknik og Miljø i Frederikshavn Kommune indstiller til politikerne i Plan- og Miljøudvalget, at det skal være forbudt at bo og opholde sig i huset.

Det vil sige, at Frederikshavn Kommune efter Byfornyelseslovens § 76 kondemnerer boligen i Thorshøj. Det kan ske, hvis en bygning vurderes at være forbundet med sundheds- eller brandfare.

Ejendommen i Thorshøj er en beboelsesejendom, som er opført i 1950, om/tilbygget i 1973 og har været ubeboet siden september 2022. Der er
konstateret fugt og skimmelvækst i kælderen, der er fugt i ydervægge og i store dele af gulvene i stueplan samt stor luftfugtighed i opholdsrum og lugtgener efter menneskelig afføring.

Sagen begyndte i juni 2022 efter en henvendelse fra plejepersonalets arbejdsmiljørepræsentant vedrørende indeklimaet i boligen og mulig sundhedsfare.

Administrationen gennemførte i september 2023 en besigtigelse af ejendommen. Administrationen har gennemført partshøring af ejerne, der også har fået tilsendt Besigtigelsesrapporten til kommentering. Ejeren har ikke fremsendt bemærkninger.

Besigtigelsesrapporten konkluderer blandt andet, at ejendommen skønnes at udgøre nærliggende sundhedsfare ved ophold og beboelse jf. Byfornyelsesloven § 75.

Administrationen har i oktober 2023 modtaget en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed (Embedslægen). Styrelsen konkluderer i sin udtalelse ligeledes, at der er en nærliggende sundhedsfare grundet mængden af skimmelvækst.

På baggrund af besigtigelsen samt embedslægens udtalelse vurderer administrationen, at ophold i boligen udgør en nærliggende sundhedsfare. Boligen er uegnet til beboelse og kræver en væsentlig istandsættelse og grundig rengøring, som ikke kan udbedres, mens boligen er i brug.

Da ejendommens ejer ikke har ladet høre fra sig ved partshøringen, er der usikkerhed om selskabet er indstillet på at foretage de nødvendige forbedringer af forholdene, samt om selskabet påtænker at videresælge ejendommen i samme stand.

Administrationen anbefaler derfor, at der nedlægges forbud mod beboelse med virkning fra 1. september 2024. Forbud (kondemnering) og påbud om afhjælpning skal tinglyses.

Det anbefales også, at administrationen bemyndiges til at ophæve forbuddet, hvis forholdene bringes i orden, og der foreligger et godkendt forslag til ombygning.

Efter kommunen har truffet afgørelse om kondemnering, kan der efterfølgende udstedes påbud om gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger.

Da der ikke skal ske permanent genhusning, er der ingen økonomiske konsekvenser ved
kondemneringen af ejendommen.

 

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...