Gå til hoved-indhold
11. november 2023 - kl. 00.11

Forvaltning: Kommune bør ikke forlænge Velfærdsallianceaftale med DBU

  • 1 af 1
Af: Michael Frederiksen

Frederikshavn Kommune skal ikke forlænge sin Velfærdsallianceaftale med Dansk Boldspil Union (DBU). Det er i hvert fald indstillingen i Center for Kultur og Borgerservice til politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget, som behandler sagen i næste uge.

Frederikshavn Kommune har en Velfærdsallianceaftale med DBU i perioden frem til og med første kvartal 2024. Der er indledt dialog med DBU om en fornyelse af aftalen.

Der er fremsendt udkast til en aftale på fem år indeholdende to  ungdomslandsholdskampe og med forslag til fem EDANS-indsatser (En Del Af Noget Større):

  • Sundhedsspor: Fodbold tilbud til særlige målgrupper
  • Frederikshavn Fodboldlounge: Facilitering af kontinuerlige udviklingsmøder med fodboldklubberne
  • Frivillighedsmiljøer: Understøttelse og udvikling af klubbernes frivillighedsmiljøer
  • Børnefodboldmiljøer: Prioriterer stærkere fokus på miljø, trivsel og læring
  • Pigefodbold: Skabe personlig udvikling og øget mental sundhed

Der findes i Frederikshavn Kommunen 18 registrerede fodboldklubber. De har ikke deltaget i det forberedende arbejde med Velfærdsalliancen, men DBU forudsætter, at aftalens indhold får involvering og medejerskab fra fodboldklubberne.

DBU vil i aftaleperioden afvikle to ungdomslandsholdskampe i kommunen. Dette forudsætter, at banen og faciliteter med mere lever op til de krav, der stilles fra DBU og UEFA. Kommunen skal finansiere et eventuelt behov for en opgradering af banerne.

Der har tidligere været tale om, at den ene kamp kunne være i forbindelse med købstadsjubilæet i Sæby. Da der er tale om en dato i august, hvor der ikke umiddelbart er landsholdssamling, har DBU anbefalet, at IF Skjold Sæby i stedet selv sender en ansøgning om en kamp fra All Stars eller Olds Boys-landsholdene. Disse kampe stiller heller ikke så strenge krav til baneforholdene som ungdomslandsholdskampene. Denne opfordring er videregivet til IF Skjold Sæby.

I den nuværende velfærdsallianceaftale er der tre EDANS-indsatser:

Pigefodbold
Børnefodbold
Klubudvikling & Frivillighed

I perioden, hvor Frederikshavn Kommune har haft en Velfærdsalliance med DBU, er der sket en samlet medlemsfremgang på 6,75 procent, heraf en fremgang på 9,79 procent for pigefodbold og en samlet fremgang i børnefodbold på 16,24 procent.

Prisen for deltagelse i den foreslåede Velfærdsalliance for 2024 og frem er 89.150 kroner pr. år i fem år. Det vil i alt sige 445.750 kroner. Den nuværende aftale er på 64.000 kroner årligt i fire år - altså i alt 255.752.

Der er således tale om en samlet stigning i udgift til Velfærdsalliancen på 189.998 kroner fordelt over fem år.

DBU har i øjeblikket aftale om Velfærdsalliancer med 40 kommuner i Danmark.

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at der ikke indgås en fornyet aftale om Velfærdsalliance på de givne vilkår. Der er møde i Kultur- og Fritidsudvalget torsdag 16. november.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...