Gå til hoved-indhold
12. juni 2024 - kl. 00.06

Politisk glæde over, at Dagli'Brugsen i Strandby vil udvide

  • 1 af 2
    Den ønskede tilbygning er markeret med blåt.
  • 2 af 2
Af: Michael Frederiksen

Dagli'Brugsen i Strandby ønsker at udvide dagligvarebutikken på Havnevej 25-29, og det er politikerne i Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune med på. De vedtog endda, at arbejdet med at udarbejde ny lokalplan og kommuneplantillæg kan gå i gang uden en indledende seks uger lang foroffentlighedsfase.

Planlægningen skal muliggøre en til- og ombygning af den eksisterende dagligvarebutik i Strandby. Ejer ønsker mulighed for et samlet bruttoetageareal for dagligvarebutikken på 1200 kvadratmeter. Planen skal også give mulighed for etablering af ny udkørsel til Tangvej. 

Dagli'Brugsen ønsker ændret planlægning for et samlet areal på 2.880 kvadratmeter, der dækker over matrikler, som i dag er omfattet af
byzone. Strandby Brugsforening A.M.B.A. ejer alle matrikler.

Eftersom der er tale om ændret anvendelse fra bolig til erhverv, anbefalede administrationen, at der først foretages en seks ugers foroffentlighedsfase, hvor der indkaldes til idéer, før der politisk tages stilling til en eventuel igangsætning af ny planlægning til ændret kommuneplantillæg og lokalplan.

Politikerne dropper dog foroffentlighedsfasen, fordi projektet allerede var aktuelt i 2018. Det er således kendt i forvejen,

- Vi går derfor direkte til planlægningen, da vi allerede har sagt ja én gang. Det er fint og godt for Strandby, at byen får en dagligvarebutik med en ordentlig størrelse. Butikken ligger endda midt i byen og meget tæt på havnen, som har gang i en spændende udvikling, siger Peter E. Nielsen, formand for Plan- og Miljøudvalget.

Det ønskede projekt med butiksudvidelse og etablering af ny udkørsel til Tangvej kræver ny lokalplan og udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...