Gå til hoved-indhold
17. juni 2024 - kl. 01.06

Problem har været der i 45-50 år - forsøger nu at løse det igen

  • 1 af 1
    I dag er status i bygningen, at det indtrængende vand har ført til ødelæggelser af tag, lofter og vægge. Der er svamp og skimmel under tagpladerne, og der er lokaler med synlig skimmelsvamp.
Af: Michael Frederiksen

Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) er igen utæt, og derfor har man indsendt en ansøgning til Frederikshavn Kommune om et lån på op til 3.500.000 kroner. 

Lånet skal finansiere tætning af tag over første sal og en ny facade ind mod hallen. Det vurderes at koste 1.291.000 kroner.

Derudover skal der laves regnvandsafledning/kloakering for 1.146.000 kroner, og energioptimering af facader ud mod Chr. X’s Vej. Sidstnævnte arbejde er endnu ikke prissat.

SKFC har problemer med indtrængende vand fra taget over første sal. Det er et gammelt problem, som skyldes en konstruktionsfejl i bygningen. Problemet har dermed været der i 45-50 år. Det har i årenes løb været forsøgt afhjulpet, men uden at problemet er løst. Der er behov for en ny korrekt konstruktion, der løser det oprindelige problem med fejlkonstruktionen.

I dag er status i bygningen, at det indtrængende vand har ført til ødelæggelser af tag, lofter og vægge. Der er svamp og skimmel under tagpladerne, og der er lokaler med synlig skimmelsvamp.

Der skal laves en ny tagkonstruktion og energirenovering af første sal, ny ventilation, fjernelse af gennemgående betonbjælker (kuldebroer) og regnvandsafledning skal flyttes fra faskiner til offentlig kloak.

SKFC oplyser, at institutionen har økonomi til at afholde ydelserne på et lån på 3.500.000 kroner. Ydelserne på et 25-årigt lån i Kommunekredit med fast rente skønnes p.t. årligt at være 207.000 kroner.

I regnskab 2022 og 2023 har overskuddet efter betaling af ydelser på lån været på henholdsvis 274.000 kroner og 182.000 kroner. 

SKFC oplyser, at der i årene 2021 til 2023 årligt er brugt mellem 750.000 kroner og 1.250.000 kroner til ekstraordinært vedligehold. Nogle af disse vedligeholdelsesmidler vil i fremtiden bliver anvendt til afvikling af gæld.

SKFC’s ønske om lånefinansiering kan imødekommes enten ved at yde et kommunalt lån eller ved at give en kommunal garanti for et lån optaget i kreditinstitut. Det er lovligt for kommunen at gøre begge dele.

Sagen behandles i Økonomiudvalget i denne uge. Administrationen anbefaler, at der gives en kommunegaranti for lån til Skagen Kultur- og Fritidscenter på op til 3.500.000 kroner til de i ansøgningen anførte arbejder.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...