Gå til hoved-indhold
01. september 2023 - kl. 12.09

Uvildig undersøgelse af branden på Scandinavian Star udvides

  • 1 af 1
    Mindesmærket i Frederikshavn over de 159 ofre på branden på færgen Scandinavian Star i 1990 blev afsløret i 2020.
Af: Michael Frederiksen

Den uvildige task force om Scandinavian Star får mandat til at foretage brandtekniske undersøgelser af et hydraulikolierør på skibet. Task forcen får derudover mandat til at undersøge forhold vedrørende Søfartsstyrelsens rolle i sagen. Det er justitsminister Peter Hummelgaard (S), erhvervsminister Morten Bødskov (S) og partierne i den politiske følgegruppe enige om.

Efter færgen Scandinavian Star i 1990 stævnede ud fra havnen i Oslo med kurs mod Frederikshavn, udbrød en omfattende brand på færgen, og 159 personer mistede på tragisk vis livet. Siden da har der været foretaget en række undersøgelser og efterforskninger, men mordbranden er fortsat uopklaret.

Derfor besluttede den tidligere regering og Folketingets partier i maj 2021 at nedsætte en uafhængig task force, der skal undersøge reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende Scandinavian Star.

Den politiske følgegruppe til task forcen har – efter anmodning fra task forcen – indstillet, at task forcen får udvidet sit mandat til også at omfatte brandtekniske undersøgelser af et hydraulikolierør på skibet samt en undersøgelse af forhold vedrørende Søfartsstyrelsens rolle i sagen.

Regeringen har på baggrund heraf drøftet sagen med den politiske følgegruppe, og der er nu indgået en politisk aftale om at udvide task forcens mandat og forlænge task forcens funktionsperiode indtil udgangen af 1. kvartal 2024.

- Branden ombord på Scandinavian Star var en dybt tragisk begivenhed, som den dag i dag efterlader os som samfund og ikke mindst de efterladte med mange ubesvarede spørgsmål. Derfor er det vigtigt for regeringen, at task forcen undersøger sagen grundigt – det skylder vi ofrene og de efterladte. Nu udvider vi task forcens undersøgelse til også at omfatte en undersøgelse af et hydraulikolierør på skibet og forhold vedrørende Søfartsstyrelsens rolle, udtaler justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Christoffer Aagaard Melson (V):

- Branden ombord på Scandinavian Star var en enorm tragedie, og de efterladte blev desværre efterladt med alt for mange spørgsmål. Derfor er vi i Venstre glade for, at Task Forcen får lov til at undersøge disse ekstra områder.

Peter Skaarup (DD):

- Det var dybt tragisk, da 159 personer mistede livet i branden på Scandinavian Star. Det er afgørende for ofrene og de efterladte, at vi gør alt, hvad der står i vores magt for at få svar på de mange ubesvarede spørgsmål. Derfor er det godt, at vi nu udvider task forcens undersøgelse, så den nu omfatter alle tænkelige facetter af sagen.

Baggrund

12. maj 2021 blev den tidligere regering og Folketingets partier enige om at nedsætte en uafhængig task force, der skal undersøge reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende Scandinavian Star. Undersøgelsen skal i lyset af de tvivlsspørgsmål, der løbende er blevet rejst, skabe større klarhed over sagens faktiske omstændigheder. Task forcen består af personer, der ikke tidligere professionelt har arbejdet med sagen, og som kan gå til arbejdet med uvildige øjne.

Udvidelsen af task forcens mandat indebærer, at der kan foretages en undersøgelse af den brandtekniske validitet af tidligere foretagne brandtekniske undersøgelser af hydraulikolierøret, ligesom task forcen vil kunne undersøge, om der kan foretages brandtekniske undersøgelser, som ikke har været foretaget før, eller som ikke hidtil har været teknologisk mulige.

Herudover vil udvidelsen af mandatet blandt andet indebære en undersøgelse af spørgsmål om, hvad en inspektør fra Søfartsstyrelsen må antages at ville kunne have observeret under en havnestatskontrol, hvorvidt disse observationer efter de dagældende regler må antages at ville have afsløret mangler, der ville have medført påbud eller restriktioner, samt spørgsmålet om, hvorvidt det på baggrund heraf kan sandsynliggøres, at gennemførelsen af en havnestatskontrol ville have påvirket hændelsesforløbet.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...