Gå til hoved-indhold
29. juni 2022 - kl. 17.06

Afslører resumé, hvad der skete bag lukkede døre?

  • 1 af 2
    FOTO: Robert Bedsted, TV2 Nord
  • 2 af 2
Af: DEBAT-INDLÆG

Louise Kragh Ottesen har skrevet dette indlæg: Frederikshavn Boligforening afholdt 27. juni 2022 informationsmøde om blandt andet Forbrugervalget og BL’s notat fra 2020. Et møde, der ikke indeholdt meget mere end hvad de fleste, der har fulgt med, allerede ved.

Mødet har indtil 28. juni 2022 ikke været offentliggjort, da det kun har været sendt til de inviterede afdelingsbestyrelser.

Beboerne i boligforeningen har derfor ikke haft kendskab til, at sådan et møde skulle finde sted, såvel som de afdelinger der ikke har en bestyrelse heller ikke er blevet informeret om hverken mødet eller dets indhold.

Om denne manglende information til beboerne skyldes, at mødet er et uformelt møde, er ikke klart. Ifølge formand Fie Mølholt er mødet så uformelt, at det hverken er reguleret af vedtægterne eller lovgivningen om almene boliger. Det er også med henvisning til mødets uformelle karakter, at Fie Mølholt har været skarp i retorikken om, at det ikke, under nogen omstændigheder, har været muligt at sende en stedfortræder til mødet, hvis en deltager har været forhindret.

"Der er ikke mulighed for at deltage i mødet i henhold til fuldmagt eller som stedfortræder for de inviterede. Det er der ingen lovgivning om – det er simpelthen organisationsbestyrelsens beslutning, og det følger af mødets uformelle karakter, at vi som bestyrelse kan fastsætte både mødets indhold og deltagerkreds. Tilsvarende følger det af mødets uformelle karakter, at der ikke nødvendigvis laves referat af mødet."

(citat Fie Mølholt)

Fie har helt ret i, at et møde som dette ikke er reguleret i hverken vedtægter eller lovgivning, men det ændrer ikke på, at en almen boligforening er forpligtet til at fremme beboerdemokratiet, og at det er repræsentantskabet der fortsat er øverste myndighed. Om det er at fremme beboerdemokratiet at nægte en afdelingsbestyrelse at sende en stedfortræder, da de selv er forhindret i at deltage, og i øvrigt fastholde at referat ikke vil være nødvendigt, må være op til den enkelte at vurdere.

Der er dog sket en lille ændring i bestyrelsens opfattelse efter mødet, da de nu har valgt både at offentliggøre mødet og dets dagsorden, såvel som det er informeret, at der vil blive offentliggjort et resumé af mødet på hjemmesiden.

Frederikshavn Boligforening havde til mødet allieret sig med en advokat, hyret til at give et resumé af indholdet i det notat Frederikshavn Kommune har sendt til Bolig- og Planstyrelsen, samt et resumé af indholdet i BL’s notat fra 2020.

Notatet fra Frederikshavn Kommune indeholdt, som det fremgår også af en artikel i Nordjyske, både godt og dårligt nyt for boligforeningen. Godt nyt er, at kommunen ikke har vurderet, at boligforeningen har gjort noget ulovligt, hvilket nok skyldes, at kommunen har valgt kun at fokusere på dele af Valgregulativet og den bagvedliggende bekendtgørelse.

Dårligt nyt var derimod, at det står klart, at boligforeningen har handlet kritisabelt i hele sagen om brug af beboernes stemmer, og at boligforeningen fremover vil komme under skærpet tilsyn. Alt i alt blev der ikke her oplyst noget nyt.

Notatet fra BL står fortsat med en del ubesvarede spørgsmål, som hverken BL eller boligforeningen ønsker at svare på. Notatet kan findes på Frederikshavn Boligforenings hjemmeside.

Dem, der ikke deltog, herunder beboere uden afdelingsbestyrelse, må tage til takke med det kommende resumé, der måske kan give et lille glimt af, hvad der er foregået bag lukkede døre, og sætte deres lid til at nogen af deltagerne formår at give et objektivt referat, der ikke er farvet af, at nogen fortsat mener, det er vigtigere at beskytte boligforeningen end at få sandheden frem.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...