Gå til hoved-indhold
10. februar 2024 - kl. 10.02

Holder indtægter fra krydstogtturismen Skagen by som et sagesløst gidsel?

  • 1 af 1
Af  Allan Fage Sørensen

Allan Fage Sørensen, Hulsig, har skrevet dette indlæg: Det, der får mig til tasterne, er et par indlæg om Skagen Havn, dels på skagensavis.dk for et par måneder siden, hvor stort set alt bliver forherliget og gjort rosenrødt og dels et indlæg i søndags i Nordjyske om det kloge, i at det er kommunerne, der driver havnene.

Det, der falder mig for brystet, er, at man i disse artikler helt og aldeles ukritisk fremhæver Skagen Havn som en succes.  Om det fornuftige i, at kommunen driver havnene, har borgmesteren jo givet svar på ved at nikke ja til den katastrofale gæld, vi alle hæfter for, og at Skagen Havn er en succes som fiskerihavn, kan heller ikke bestrides, men at hævde den adskiller sig fra de andre havne i landsdelen, mener jeg ikke er rigtigt, idet der også i Skagen er foretaget store investeringer med deraf følgende gæld i forhold til havnens størrelse. Der, hvor Skagen Havn adskiller sig, er vel i virkeligheden, at man har haft held til at servicere sin store gæld.

Ud over økonomien skal man vel også skele til sammenhængen mellem handling og konsekvens. Hvad har investeringerne genereret af arbejdspladser? Hvordan ser brugerne på havnen, f.eks. lystsejlerne, som der af og til har været en del blæst om? Og hvad er Skagen Havns rolle som element i det lokalsamfund, den er en del af?.

Langt det mest interessante er arbejdspladserne. 2600 arbejdspladser på havnen er der nævnt i artiklen, men det var der da vist også før udvidelserne. Siden udvidelserne gik igang, er indbyggertallet i Skagen faldet drastisk, og det indikerer da bestemt ikke, at udviklingen har levet op til de forventninger, bestyrelsen for havnen havde i sin tid.

I Nordjyske har havnen lovet, at havneudvidelsen giver 600 nye arbejdspladser til byen! Må jeg bede Skagen Havn om at fremlægge dokumentation på, at dette er opfyldt?

Så er der jo indtægterne som krydstogtindustrien bidrager kraftigt med. Her er det jo interessant at notere, at havnen her har med en industri at gøre, som har en helt utrolig påvirkning på lokalsamfundet og samtidigt forurener voldsomt i kommunen, der jo bryster sig af at være meget grøn - ja, så “grøn”, at selveste borgmesteren bliver inviteret til te med paven.

Som jeg har forstået det, skal vi opfatte denne industri som en guds gave til lokalsamfundet Skagen, uden der på nogen måde har været stillet blot et lille kritisk spørgsmål til, om det så er den gode ide, man vil gøre det til. Det fyger med påstande om alle krydstogternes lyksaligheder og alt står uimodsagt, så jeg vil gerne komme med citater der er fakta, og dem får vi mange af.

Det er bemærkninger som, det er alt for voldsomt med de mange mennesker, og det passer slet ikke til Skagen. Vel at mærke mange udtalelser fra både skagboer og turister. Alt har en konsekvens, og hvor mange gæster mon fravælger Skagen af disse årsager?. Ingen tør åbenbart undersøge dette. Er man mon bange for svaret? Og det er da et paradoks af de helt store, at man mange steder i verden kæmper for at slippe for krydstogterne, og vi i Skagen gør det modsatte!! Hvem sagde Aalborg?

Det kræver nok ikke nogen doktorgrad i økonomi at regne ud, hvor meget krydstogterne bidrager i havnens kasse og må det være tilladt at komme med en påstand?

HAVNEN HAR GJORT SIG AFHÆNGIG AF INDTÆGTERNE FRA KRYDSTOGTER FOR AT SERVICERE SIN STORE GÆLD!  SUCCES? TJA, ALT ER JO RELATIVT!

Lad os nu antage nogen tør undersøge sagen og finder ud af, at påstanden er rigtig, og det samlede resultat for lokalsamfundet Skagen er negativt, så holdes Skagen by jo som et sagesløst gidsel i et spil, hvor industrien bare skal vokse og vokse til gavn for havnen. Her i 2024, hvor vi er så oplyste om mangt og meget, finder jeg det ganske foruroligende og besynderligt at agere i sådan en uvidenhed.

I artiklen på Skagensavis.dk, som jeg henviser til, er der mange påstande, og en af dem er, at krydstogterne er en kæmpegevinst for byens handlende!!!!!. Må det være mig tilladt at bede Skagen Havn fremlægge dokumentation for denne påstand?

Nu kan det da godt være, at påstanden om krydstogtgæsternes forbrug holder vand, hvis man regner alt med, og at vognmændene fra Hørby og Hjørring har kronede dage, men er der nogen, der gør sig ulejlighed med at finde ud af, hvad regningen for slitage, rengøring og vedligehold lyder på, og ikke mindst hvor den skal sendes hen? Kan det passe, jeg har læst en artikel om voldsom nedslidning på Grenen - gad vide, hvad regningen på genopretningen bliver her, og ja, hvem mon betale?

Der har gennem årene været skrevet mangt og meget om den lille perle, vi kalder Skagen, og er tiden efterhånden ikke inde til at finde ud af, hvad vi vil og ikke blot skyde med spredehagl i håb om at ramme noget. Er sandheden i virkeligheden ikke, at vi bryster os af langt hen ad vejen at leve af turismen uden at have en politik herfor, for hvem ved hvad der er rigtigt og forkert, når vi ikke en gang vil undersøge det - og det gælder også krydstogterne.

Det er som om, at Skagen har udviklet sig til et lokalsamfund, hvor man med vold og magt skal forsøge at spænde buen til det yderste - og til glæde for hvem? Som jeg ser det, er der alt for meget og mange sager, der skiller frem for at samle lokalsamfundet, og det kan vi ikke være tjent med hverken nu eller på sigt.

SKAGEN FORTJENER MEGET MERE. 

I sin tid var der et begreb, der hed SMÆK-E, der som bekendt står for Sundhed, Miljø, Æstetik, Kultur & Kvalitet samt Etik. Et flot og meget stærkt begreb, som burde være et naturligt omdrejningspunkt, når vi snakker om den fremtidige turisme og udvikling i Skagen i øvrigt.

Jeg vil til sidst komme med en opfordring til kommunens borgmester. Jeg ved, at der var en, der havde SMÆK-E med i sin taske til kommunesammenlægningen, så det må være i en skuffe et eller andet sted. Få det nu fundet og støvet af og sæt dig i spidsen for et arbejde, der vil tilvejebringe et miljø og nogle regler, vi kan arbejde seriøst og konstruktivt med, fremfor du forsætter med at plukke de lavest hængende frugter på vej ned ad populismens tvivlsomme rute.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...