Gå til hoved-indhold
12. januar 2024 - kl. 00.01

Hotel Marie i Skagen søger kommunen om tilladelse til udvidelse

  • 1 af 2
    Her er planen, som Hotel Marie i Skagen forsøger at realisere.
  • 2 af 2
    Hotel Marie ejes af Jens Vinther Pedersen og hans to sønner Sylvester og Sebastian Vinther Madsen.
Af: Michael Frederiksen

Hotel Marie i Skagen ønsker at udvide. Derfor ansøger hotellet Frederikshavn Kommune om, at der igangsættes en ny planlægning, som skal muliggøre denne udvidelse.

Hotel Marie ønsker at udvide det eksisterende hotels kapacitet med opførelsen af en ny bygning på 1,5 etage langs Gittesvej. Bygningen ønskes opført mellem den eksisterende hotelbygning og huset beliggende på Kappelborgvej 14. Bygningen ønskes opført i samme stil som de eksisterende nærliggende Skagens-huse.

Huset på Kappelborgvej 14 ønskes udvidet og tilkoblet til hotelbygningen. Hoteludvidelsen medfører samtidig behov for flere parkeringspladser.

Den eksisterende hotelbygning har en SAVE-3 bevaringsværdi. Denne bygning bevares. Derudover er der i projektområdet huset på Kappelborgvej 14 med en SAVE-4 bevaringsværdi, som ønskes udvidet og tilkoblet til hotellet. Det vil som udgangspunkt betyde ombygning efter lokalplanens bestemmelser og ikke en nedrivningstilladelse.

Området er i dag omfattet af to lokalplaner, hvor den ene i dag er udlagt til hotel, mens den er udlagt til boligformål med helårsbeboelse. Der er også to kommuneplaner, som henholdsvis er udlagt til erhverv og boliger.

Før det anmodede projekt kan realiseres, kræver det derfor på sigt en ny lokalplan, og i første omgang skal et nyt kommuneplantillæg udarbejdes.

Projektet ligger i et område, hvor der – direkte ud for projektafgrænsningen – er en høj koncentration af bevaringsværdige bygninger med høj bevaringsværdi. Væsentlige ændringer i den kommende planlægning til opførelse af ny bebyggelse, udvidelser, ombygning med videre kan derfor påvirke kulturmiljøet, hvilket der skal tages hensyn til ved ny planlægning.

Hotel Marie ejes af Jens Vinther Pedersen og hans to sønner Sylvester og Sebastian Vinther Madsen. De ejer desuden Pakhuset i Skagen.

Center for Teknik og Miljø indstiller til politikerne i Plan- og Miljøudvalget, at der igangsættes planlægning for nyt kommuneplantillæg for projektafgrænsningen med en fire ugers foroffentlighedsfase, samt at administrationen anmoder Hotel Marie om, at de nødvendige oplysninger til brug for foroffentlighedsfasen udarbejdes.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...