Gå til hoved-indhold
07. september 2023 - kl. 00.09

Tre lokale strandfora nedlægges - afløses af et samlet formandskab

  • 1 af 1
Af: Michael Frederiksen

Frederikshavn Kommune nedlægger tre lokale strandfora med formand og næstformand. Der dannes i stedet for et samlet formandskab bestående af de tre tidligere formænd, der indstiller ansøgninger til politikerne i Teknisk Udvalg efter oplæg fra administrationen.

Det har Teknisk Udvalg i Frederikshavn besluttet på et møde i tirsdags.

Udvalget besluttede i 2019 at disponere en ansøgningspulje på 500.000 kroner årligt til og med 2028 til initiativer, der understøtter Fremtidens Strande i kommunen.

Ønsket var på kort sigt opgradering af basisfaciliteter i driften af strandene og til yderligere kvalificering af projektidéer efter politisk beslutning og ud fra en årlig indsatsplan fra administrationen.

På længere sigt skulle puljen understøtte, at projektidéerne blev forankret, kvalificeret og realiseret lokalt i samarbejde med kommunen, private fonde og sponsorater.

Indsatsen med at opgradere basisfaciliteterne er realiseret, vurderer administrationen. Ansøgningerne til puljen har vist, at der er stor spredning i indhold og omfang af projektidéer. Både i forhold til anlægs- og driftsøkonomi samt planmæssige og driftsmæssige forudsætninger for realisering af projekterne.

På den baggrund har Teknisk Udvalg vedtaget følgende retningslinjer for den fremadrettede udmøntning af puljen for Fremtidens Strande:

  • Særlige fokusområder (for eksempel badesikkerhed, opholdsmuligheder, tilgængelighed, aktiviteter) for strandenes udvikling og drift til godkendelse i Teknisk Udvalg som retning for det kommende års udmøntning af puljen.
  • Nedlæggelse af de tre strandfora med formand og næstformand.
  • Nedsættelse af et samlet formandskab bestående af de tre tidligere formænd, der indstiller ansøgninger til Teknisk Udvalg efter oplæg fra administrationen.
  • Ansøgninger vurderes myndighedsmæssigt af administrationen, som også afdækker ansvar, behovet for drifts-/brugsaftale og opfølgning på projektet.
  • Der kan søges tilskud på op til 50.000 kroner pr. projekt til realisering.
  • Der kan søges op til 25.000 kr. til forprojekter.
  • Der kan ikke søges til kommunal drift eller vedligehold.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...