Gå til hoved-indhold
11. maj 2024 - kl. 00.05

Har du lyst til indflydelse og meningsfyldt samvær?

  • 1 af 3
    - Jeg har været med til at ansætte præster, organist og kirketjener. Jeg har været med til at sælge og købe ejendomme. Jeg har været med på det store årsmøde, som landsforeningen af menighedsråd holder på Nyborg Strand, siger Vibeke Mose.
  • 2 af 3
    Tove Hosbond har siddet i menighedsrådet for Skæve, Hørby og Badskær Kirker siden 2012.
  • 3 af 3
    Søren Holm Kristensen ser frem til, at den længe ventede renovering af Albæk Kirke skal i gang. Også det spændende arbejde vil han gerne være med til, og derfor genopstiller han til september.
Af: Michael Frederiksen

Har du lyst og mod til ansvar? Har du lyst til udfordringer, til at lære noget nyt og at bruge dine evner i et fællesskab? Så er arbejdet i et menighedsråd lige noget for dig. Her kan du både yde og nyde. Det fortæller tre medlemmer af menighedsråd i Frederikshavn Provsti, der henholdsvis har siddet i én periode, tre perioder og fire perioder. Nu søger de nye kollegaer i rådene.

Vibeke Zinck Mose blev for fire år siden valgt ind i Skagen-Hulsig menighedsråd og har siden været formand.

- Jeg har de sidste fire år lært og oplevet rigtig meget. Jeg har fået indblik i og indflydelse på forvaltningen af kirkeskattekroner. Jeg har været med til bispevalg. Jeg har været med til at ansætte præster, organist og kirketjener. Jeg har været med til at sælge og købe ejendomme. Jeg har været med på det store årsmøde, som landsforeningen af menighedsråd holder på Nyborg Strand. Og vigtigst af alt, så har jeg været i et spændende og givende samvirke mellem menighedsrådsmedlemmer, ansatte og frivillige. I fællesskab understøtter vi menigheden, kirken og kirkegården, som de store kulturbærende kristne institutioner, fortæller Vibeke Mose.

Det er dette gode meningsfyldte samarbejde med mange dygtige, søde og sjove mennesker i alle aldre, der er drivkraften i arbejdet i et menighedsråd. Det bekræfter også to andre medlemmer.

Tove Hosbond har siddet i menighedsrådet for Skæve, Hørby og Badskær Kirker siden 2012. Et mindre landsogn med ansvar for tre kirker, tre kirkegårde, et sognehus, en præstegård og én præst.

- Samarbejdet giver glæde. Det giver også glæde at mærke, hvor positivt de mange ideer bliver modtaget i lokalsamfundet, siger Tove Hosbond.

Der er mange forhold, der skal spille sammen i kirkens liv. Her er de enkelte medlemmer af menighedsrådet vigtige. Tove Hosbond har både været kasserer og dermed været tæt på kirkens økonomi og er for tiden kontaktperson, der tager sig af de ansattes forhold. Netop at være med til at skabe en god arbejdsplads er centralt for hende.

- Det er dejligt at opleve, når det hele kører, og vi får udrettet meget i fællesskab, fortæller hun og peger blandt andet på ombygningen af Badskær Kirke, der er blevet et fleksibelt rum til både gudstjeneste, børneaktiviteter, filmforevisning og mange andre aktiviteter.

- Hermed bliver kirken også et tilbud for dem, der ikke kommer søndag formiddag – og det er vigtigt, understreger Tove Hosbond.

Også den rivende udvikling på kirkegården ligger Tove Hosbond på sinde. Kirkegårdene ændrer udtryk i disse år, hvor langt flere vælger et lille urnegravsted eller en plænebisættelse fremfor de tidligere store familiegravsteder. Samtidig sløjfes gravstederne hurtigere end tidligere.

- Det betyder frie områder på kirkegården – og de områder er vores medarbejdere rigtig dygtige til at lave til dejlige fællesarealer, glæder Tove Hosbond sig over.

Søren Holm Kristensen har været med i Albæk-Lyngså Sogns Menighedsråd siden 2008. Det er Frederikshavns Provstis sydligste menighedsråd. I en årrække har han været formand.

- Det vigtigste er, at kirken er synlig i lokalsamfundet, og at alt det sociale fungerer. At vi giver folk gode stunder sammen. På det områder sker så mange positive ting, mener han og nævner velbesøgte friluftsgudstjenester og mange arrangementer i både kirke og sognehus.

Han fremhæver arbejdet med børnegudstjenester og de to børnekor samt de gode fyraftensgudstjenester, hvor der er mere frihed i arrangementet. Det betyder, at der også kommer mange yngre mennesker i kirken.

Søren Holm Kristensen har været med til at sammenlægge de to sogne, bygge sognehus i Lyngså, ansætte præst og etablere et godt samarbejde med de nærliggende sogne. Nu ser han frem til, at den længe ventede renovering af Albæk Kirke skal i gang. Også det spændende arbejde vil han gerne være med til, og derfor genopstiller han til september.

Hvis du tror, det kunne være noget for dig at være med til at arbejde i menighedsrådets fællesskab – og hvis du vil vide mere. Så mød op til orienteringsmødet i dit sogn tirsdag 14. maj. Se nærmere om tid og sted på din kirkes hjemmeside.

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...