Gå til hoved-indhold
15. juni 2024 - kl. 12.06

Skagen Havn ønsker at etablere et projekt om landstrøm til krydstogtskibe

  • 1 af 1
Af: Michael Frederiksen

Skagen Havn søger Frederikshavn Kommune om en forhåndstilkendegivelse af, at kommunen vil godkende en kommende ansøgning om låneoptagelse til delvis finansiering af et landstrømsanlæg på havnen.

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet i næste uge. Administrationen indstiller, at der gives en forhåndstilkendegivelse om at godkende, at Skagen Havn kan lånefinansiere op til 50 procent af udgiften til et landstrømsanlæg.

Skagen Havn ønsker at etablere et projekt om landstrøm til krydstogtskibe. Anlægget forventes at koste 66 millioner kroner. Skagen Havn agter at søge tilskud på 33 millioner kroner til projektet i Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO-programmet), som er et EU program med midler til brug for den grønne omstilling. De øvrige 33 millioner kroner ønsker Skagen Havn at lånefinansiere.

Skagen Havn søger om en forhåndstilkendegivelse fra Frederikshavn Kommunen, fordi det vil styrke havnens ansøgning, hvis den kan underbygges med en hensigtserklæring fra havnens ejer om, at der kan optages lån til delfinansiering af investeringen i landstrømsanlægget.

Skagen Havn forventer, at låneoptagelsen sker uden kommunal garantistillelse. Skagen Havn oplyser, at såfremt der opnås tilskud fra FRO-programmet, kan der opbygges en "acceptabel business case". Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en business case, men havnen oplyser at det vil ske forud for FRO-ansøgningen. Det anbefales, at business casen indgår i beslutningsgrundlaget for godkendelse af 
låneoptagelse, når den fremsendes til kommunen.

Skagen Havn angiver følgende argumenter for nødvendigheden af at opføre et landstrømsanlæg: 

  • vigtig for at fastholde et væsentligt forretningsområde for Skagen Havn
  • vil styrke Skagen Havns konkurrencefordele
  • de miljømæssige gevinster ligger i tråd med havnens bæredygtigheds strategi og kommer lokalsamfundet til gode
  • der er fremtidig EU-lovgivning på vej, som kræver landstrømsanlæg
  • anlægget vil kunne skaleres til på sigt at levere strøm til andre typer skibe
  • bestilling af kapacitet til et landstrømsanlæg på Skagen Havn vil underbygge de fælleskommunale ønsker om, at Energinet.dk øger kapaciteten nord for Aalborg

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...