Gå til hoved-indhold
01. maj 2024 - kl. 13.05

Region Nordjylland støtter Frederikshavn Gymnasium med 833.712 kroner

  • 1 af 1
Af: Michael Frederiksen

Med 10,6 millioner kroner i tilskud til de nordjyske ungdomsuddannelser vil Regionsrådet styrke især tekniske og digitale kompetencer hos de unge. Blandt i alt 21 nye initiativer er flere, der skal gøre eleverne bedre til at bruge kunstig intelligens i deres uddannelser og fremtidige job.

Frederikshavn Gymnasium får 763.962 kroner til "Rammer, der rammer". Gennem de seneste år har gymnasiet oplevet, at flere unge med diagnoser og lignende udfordringer søger mod hf.

Antallet af unge i Nordjylland med psykiske sygdomme er steget fra 2900 i 2009 til 4600 i 2019 og er fortsat stigende. Derfor er der behov for at nytænke den pædagogiske praksis og skabe nye rammer for disse elever, så de i højere grad får en uddannelse og trives under deres uddannelse.

Frederikshavn Gymnasium får derudover 69.750 kroner til "Musikakademiet Frederikshavn".

Gymnasiet ønsker at skabe et musikalsk forum for eleverne og understøtte et kreativt musikmiljø og en mere bæredygtig studieretning med musik. Musikakademiet er et samarbejde mellem Frederikshavn Gymnasium, Musikskolen i Frederikshavn Kommune og Det Musiske Hus.

Undervisningen vil være af højeste kvalitet, og samarbejdet vil sikre, at projektet rækker ud over gymnasiets fysiske rammer. Gymnasiet forventer, at Musikakademiet vil bidrage til en mere attraktiv skole med øget trivsel og mange musikaktiviteter.

De nye AI-teknologiers udvikling og indvirken på de unges skolearbejde giver på den ene side anledning til en vis bekymring hos skolerne. På den anden side erkender man, at teknologierne på et tidspunkt vil blive anset som helt naturlige værktøjer, som både undervisere og elever skal kende – og helst mestre.

- Vi har et akut behov for, at vores undervisere bliver klædt på til at udforske og eksperimentere med de nye AI-teknologier i undervisningen. Udviklingen kalder på en konkret plan, som viser, hvordan vi skoler med tryghed kan drage nytte af teknologien under de rette forudsætninger, siger projektleder og pædagogisk uddannelsesleder Ulla Bach Jensen fra EUC Nord.

I Regionsrådet er politikerne meget opmærksomme på, at de unge skal have de bedste muligheder for at tilegne sig de kompetencer, der bliver brug for i fremtiden. Og efterspørgslen inden for AI forventes at blive markant. Derfor er der både store forhåbninger og et tilskud på i alt 3,6 millioner kroner til de nye initiativer, som involverer mere end 3.500 elever:

- Allerede i dag er der mangel på kompetencer inden for AI i Nordjylland, og efterspørgslen vil fortsætte med at stige i de kommende år som en følge af den teknologiske udvikling. Den udfordring kan vi løse i samarbejde på tværs af skoler og virksomheder, så eleverne både får en solid forståelse for AI og lærer at bruge de nye værktøjer i deres praktik ude i virksomhederne, siger skagboen Peder Key Kristiansen, formand for Regionsrådets udvalg for Regional Udvikling og Innovation.

Her ses en oversigt over alle 21 initiativer, som har fået bevilling. Bevillingens størrelse er angivet i parentes:

•     AI på ungdomsuddannelserne (2.677.465 kr.)
•     AI og ChatGPT - ven eller fjende? (846.650 kr.)
•     Veje og valg – nye målgrupper til erhvervsuddannelserne (1.962.229 kr.)
•     EUD som attraktiv og synlig karrierevej (960.959 kr.)
•     LIV – Læring i virkeligheden (944.625 kr.)
•     Campus Hobro (800.000 kr.)
•     Rammer, der rammer (763.762 kr.)
•     HF Human (457.520 kr.)
•     Team trivsel (388.500 kr.)
•     7. klasse prøver kræfter med STEM på HTX (70.000 kr.)
•     Naturfag i øjenhøjde (70.000 kr.)
•     STEM forløbs katalog (70.000 kr.)
•     Inkluderende elever – kompetenceløft til skrive- og læsevejledning (70.000 kr.)
•     Lokale folkemøder (69.891 kr.)
•     Fokus på fællesskaber (69.773 kr.)
•     Musikakademiet Frederikshavn (69.750 kr.)
•     Læring med AI (69.371 kr.)
•     Kan du regne den ud? (69.140 kr.)
•     Kunstig intelligens i STEM fagene (69.000 kr.)
•     Udfordrende overgange i fysik og matematik (68.000 kr.)
•     Kontaktlærerrollen (62.020 kr.)

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...