Gå til hoved-indhold
26. marts 2024 - kl. 00.03

Forkert organisation og mangelfuld ledelse i Frederikshavn Varme A/S

  • 1 af 1
Af  Helge Lundgaard

Helge Lundgaard, Jerup, har skrevet dette indlæg: Formanden for Frederikshavn Varme, Erik Kyed Trolle, uddeler som en anden julemand gaver til forbrugerne i Frederikshavn. Prisen på varme sættes fra 1. april ned til 695 kr. pr MWh fra 862,50 kr. pr MWh. Det er jo lidt af en gratis omgang, her hvor vinteren er ved at være forbi. Hele vinteren har Frederikshavn Varme A/S været det dyreste værk i Nordjylland, og er det nok stadig!

Det er katastrofalt for husejere og mennesker i lejligheder, at priserne i Frederikshavn kan ikke konkurrere med andre værker. Værst af alt står værket med en kæmpe gæld, som bare får lov at vokse år for år. Det kører på lånt tid! Med udgangen af 2022 var gælden på 695.884.000 kr. altså sekshundredeogfemoghalvfemsmillionerottehundredeogfireogfirstusindekroner. Så prisen burde i stedet sættes op, hvis man vil nedbringe gælden. I modsat fald er der direkte kurs mod ”afgrunden”. Inden længe foreligger der et nyt regnskab, og jeg gætter på, at gælden stiger yderligere.

Ejendomsmarkedet i Frederikshavn er i forvejen udfordret på grund af fraflytning. De høje varmepriser forstærker denne uheldige udvikling. Hvorfor skal det koste 20.705 kr. pr år at varme et hus på 135 kvadratmeter op i Frederikshavn, når man i Skagen kan opvarme samme hus for 12.635 kr.?

Den nuværende ledelse har siddet på posten siden 2007, så der har været rig lejlighed til at få gjort noget ved sagen. Noget tyder på, at den ikke har været opgaven voksen!

Hvad er der galt? Forkert organisation og mangelfuld ledelse!

Nuværende organisation er et aktieselskab ejet af kommunen. ”Frederikshavn Forsyning A/S” hedder hovedselskabet, og ”Frederikshavn Varme A/S”, hedder underselskabet. Jeg har selv siddet i begge selskabers bestyrelser i fire år som medarbejderrepræsentant, så jeg kender forholdene indefra.

Varmebestyrelsen bestod dengang af syv byrådspolitikere og fire medarbejderrepræsentanter. Hen ad vejen er der ryddet lidt op i antallet af medlemmer, men ikke noget, der batter – forbrugerne har ikke reel indflydelse. De fleste af os i bestyrelsen, inklusive direktøren, var IKKE bosiddende i Frederikshavn og dermed ikke kunder i forretningen. Det er jo så let og uforpligtende at disponere over andres penge, når man ikke selv har noget i klemme!

Alt i alt er der tre parter i nuværende konstruktion: 1) FORBRUGERNE, 2) BESTYRELSEN (KOMMUNEN) og 3) DIREKTIONEN. Det er den ene part for meget! Og den part, som er for meget, er KOMMUNEN, de har ikke noget at bestille i varmeværkets drift. Kommunen har ikke forstand på at drive forretning. Det er der andre, der er meget bedre til!

De tre øvrige fjernvarmeværker i kommunen er alle organiseret som ”Andelsselskaber med begrænset ansvar” - i daglig tale kaldet A.M.B.A. I disse selskaber er kommunen ikke til stede, og disse værker har alle lavere varmepriser og lavere gæld. Se nedenstående skema.

I et A.M.B.A. selskab er der kun to parter: 1) FORBRUGERNE og 2) DIREKTIONEN, derfor kører de bedre. Forbrugerne kan godt selv!!

A.M.B.A. selskabet styres af en forbrugervalgt bestyrelse. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, og alle bestyrelsesmedlemmer er selv kunder i fjernvarmeselskabet - de mærker på egen krop alle forhold, fx de høje eller de lave priser. De ansætter også selv lederen, og afvikler ham igen, hvis ikke han lever op til forventningerne. Hvis der er spørgsmål, kender alle direktionen, om ikke andet fra den årlige generalforsamling, hvor direktionen må stå til regnskab overfor forbrugerne. Alt i alt en meget sundere model end den, der p.t. eksisterer i Frederikshavn!

Seneste nyheder

Mest læste nyheder lige nu...