Mobil version Gør Kanal Frederikshavn til min startside
 
17.05.2022 | Af: Kanal Frederikshavn

Frederikshavn Kommune vil styrke unges bagland

Frederikshavn Kommune vil styrke unges bagland og forebygge mentale sundhedsproblemer. Det Obelske Familiefond har netop bevilget 662.400 kroner til projektet "Bagland der batter", som skal øge forældres forståelse af unges mentale sundhed og udvikle deres evne til at handle ved tegn på mistrivsel.

 

Unge i Danmark oplever i stigende grad udfordringer med deres mentale helbred. Studier dokumenterer en negativ udvikling, hvor cirka hver femte ung udviser tegn på mistrivsel elle mentale sundhedsproblemer. Det billede tegner sig også i Frederikshavn Kommune, hvor flere unge har mentale sundhedsproblemer, der gør det svært for dem at følge med i skolen, gennemføre en ungdomsuddannelse eller passe et job.

Byrådet har prioriteret en øget forebyggende og tidlig indsats, der skal fremme unges mentale sundhed. Det Obelske Familiefond har givet 662.400 kroner i støtte til projektet "Bagland der batter – nye veje til at forbedre mental sundhed hos unge". Beløbet svarer næsten til kommunens egen finansieringsandel, og bevillingen vækker stor glæde:

- Forbedring af unges mentale sundhed og trivsel ligger os meget på sinde, og vi er dybt taknemmelige for, at Det Obelske Familiefond bakker op om vores forebyggende og tidlige indsats med den flotte bevilling. Med den økonomiske håndsrækning kan vi sætte en række tiltag i gang, der klæder forældre bedre på til at forstå deres egen rolle og forbedre deres kompetencer, så de bliver i stand til at understøtte unges mentale sundhed og trivsel, udtaler Christina Lykke Eriksen (SF), formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune.

Bagland der batter baseret på nyeste viden
Ny forskning peger på, at der ligger et stort uudnyttet potentiale i arbejdet med mentale sundhedskompetencer hos både forældre og fagprofessionelle, når det handler om at forbedre unges mentale sundhed.

"Bagland der batter" skal dæmme op for den negative udvikling gennem forebyggelse og tidlig indsats. Det er første gang i en dansk kontekst, at en kommune afprøver en metode til at styrke de mentale sundhedskompetencer hos forældre til udskolingselever i folkeskolen med afsæt i den nyeste viden.

- Projektet fokuserer på det forebyggende potentiale i at give forældre og fagprofessionelle redskaber til at understøtte unges trivsel, hvilket på længere sigt kan forbedre unges mentale sundhed, så de undgår at havne i udsatte positioner. Vi synes, at det er et rigtigt godt pilotprojekt, hvor kommunen udviser en særlig risikovillighed med en intention om at finde nye løsninger på en kendt problemstilling. Det bakker vi meget gerne op om, og forhåbentlig vil det give positive erfaringer, så metoden kan forankres yderligere i kommunen og udbredes til gavn for flere unge og deres familier, udtaler John Amund Tønnes, direktør i Det Obelske Familiefond.

55 indsatser allerede iværksat

I Frederikshavn Kommune er der allerede iværksat flere end 55 indsatser, som adresserer mental sundhed eller mentale sundhedsproblemer, hvor flertallet er målrettet særlige risikogrupper. Med "Bagland der batter" stiller Frederikshavn Kommune skarpere på den tidligt forebyggende indsats, som har vist sig at have betydende gavnlige effekter.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, er partner i projektet og bidrager til vidensbasering og udvikling af indsatsen.

 

BillederTilføj billede

Der er desværre ingen fotos/videoklip til denne nyhed.

 

Kommentarer

Del denne artikel

Flere nyheder

Indlæser nyheder
Close